Meer informatie?

Wilt u meer weten over kanker?


Hieronder staan internetsites waarop u meer informatie vindt:

De Amazones: Jonge vrouwen met borstkanker die elkaar als lotgenoten gevonden hebben.
www.de-amazones.nl

Blue Ribbon: een organisatie die gezonde mannen bewust wil maken van de prostaat en het risico van prostaatkanker www.blueribbon.nl

Borstkankervereniging Nederland: www.borstkanker.nl

Herstel en balans: Informatie over revalidatieprogramma voor kankerpatiënten www.herstelenbalans.nl

Integraal Kankercentrum Rotterdam: www.ikcnet.nl/IKR

www.kanker.startkabel.nl

Koninklijk Wilhelmina Fonds: www.kwfkankerbestrijding.nl

Kasper legt aan kinderen uit hoe chemotherapie werkt  www.kinderkanker.nl/kindersite/ChemoKasperv4.htm

www.medischestartpagina.nl/radiotherapie: radiotherapie sites

NKF: Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties www.nfk.nl

Pink Ribbon: Stichting met als doel aandacht vragen voor de strijd tegen borstkanker www.pinkribbon.nl