ZRTI werkt mee aan TESAR studie

Met enige trots kunnen we melden dat sinds 4  september 2017 het ZRTI open is als faciliterend centrum voor de radiotherapie arm van de TESAR studie.

De TESAR studie biedt de mogelijkheid om patiënten met rectumkanker met een orgaansparende behandeling te behandelen in de gecontroleerde setting van een studie met intensieve follow-up. Het doel van de TESAR studie is om het type behandeling nauwkeuriger toe te spitsen op het type en de kenmerken van de tumor.

In de huidige praktijkvoering vormen bepaalde patiëntengroepen vaak het onderwerp van discussie, door de bijwerkingen, complicaties en relatief hogere sterftecijfers die gepaard gaan met de radicale chirurgie ten opzichte van de beoogde ziektewinst. Deze patiënten krijgen op dit moment mogelijk een overbehandeling. Deze studie, waaraan het ZRTI nu ook meewerkt,  heeft tot doel bij te dragen aan de klinische besluitvorming van deze specifieke doelgroep.

 

Terug naar overzicht