Adviesraad

Adviesraad 


De Adviesraad heeft tot doel gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid of onderdelen daarvan en over de positie van de radiotherapie in de oncologische keten in het werkgebied van het ZRTI. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur diverse individuele gesprekken gevoerd met de raden van bestuur van de ziekenhuizen op locatie.

De Adviesraad bestaat uit de voorzitter dan wel een lid van de Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis evenals de voorzitter dan wel een lid van de oncologiecommissie van deze ziekenhuizen. Vanuit de Raad van Toezicht ZRTI participeert dhr. Noordijk in de Adviesraad.