Een veilige omgeving voor iedereen

Het ZRTI besteedt alle mogelijke aandacht aan veiligheid van patiënten en medewerkers. Daarom werd het instituut al op 16 februari 1999 gecertificeerd voor HKZ en daarmee voldeed het kwaliteitssysteem vanaf dat moment aan de internationale ISO-9001 normering. In januari 2011 werd het ZRTI ook gecertificeerd voor het veiligheidsmanagementsysteem VMS, een kwaliteitslabel dat zich met name toelegt op de aspecten van patiëntveiligheid. In april 2016 zijn deze twee keurmerken vervangen door het internationale keurmerk NIAZ/Qmentum. Het ZRTI is het eerste radiotherapeutische instituut in Nederland dat dit keurmerk heeft behaald.

Het keurmerk NIAZ/Qmentum toont aan dat het ZRTI beschikt over een werkcultuur die gericht is op continue verbetering. Patienten kunnen bij het ZRTI rekenen op goede en veilige zorg.

Ter beoordeling van het kwaliteitssysteem maakt het ZRTI gebruik van interne audits, het systematisch verrichten van tevredenheidsonderzoeken onder patiënten, verwijzende artsen en personeel, het in kaart brengen en analyseren van klachten, incidenten en complicaties.  Bij eventuele afwijkingen worden adequate maatregelen genomen.

Patiënttevredenheidsonderzoeken

Wij meten de beleving van de patiënt over de kwaliteit van zorg door middel van tevredenheidsonderzoeken. In 2013 gaven de patiënten de behandeling bij het ZRTI gemiddeld een 9. Bij een landelijke Consumer Quality Index scoorde het ZRTI een 9,5. Dit was het hoogste landelijke gemiddelde onder 17 radiotherapiecentra.

Klachten en complimenten

Klachten beschouwen wij als een kans om een verbetering aan te brengen. Ga hier naar de klachtenregeling >
Natuurlijk horen wij het ook graag als u tevreden bent! Ga hier naar het complimentenformulier >

Lees meer over kwaliteit en veiligheid onder radiotherapie >