Patiënt aanmelden

Om de aanmelding van de patiënt in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat het ZRTI over de relevante patiëntinformatie beschikt. Voor iedere patiënt geldt dat een verwijsbrief noodzakelijk is, los van de manier waarop de aanmelding heeft plaatsgevonden. Aanvullend is in onderstaand overzicht opgenomen welke medische gegevens aangeleverd dienen te worden (indien aanwezig), gekoppeld aan het soort aandoening. Röntgenverslagen graag apart meesturen, verslagen die op de CD gebrand staan, zijn voor ons niet leesbaar.

Wilt u een patiënt verwijzen naar het ZRTI? Door middel van ons digitale aanmeldformulier kunt u snel en efficiënt uw patiënt aanmelden bij het ZRTI. Deze vorm van aanmelden heeft onze sterke voorkeur (ook in het kader van milieuoverwegingen).

Digitaal aanmeldformulier

Indien digitaal aanmelden voor u niet mogelijk is, blijft u de mogelijkheid houden uw patiënt bij ons aan te melden op de manieren die u tot nu toe gewend was:

Maakt u gebruik van de fax om een patiënt aan te melden? Gebruik dan het downloadbare aanmeldformulier als voorblad bij het versturen van de benodigde aanmeldinformatie via de fax.

 

Ver-wijs
brief

MDO-
verslag
PA OK-
verslag
Röntgen
CD +
verslag
MRI-
scan
CD +
verslag
PET-
scan
CD +
verslag
Bot-
scan
CD +
verslag
Lab
Scopie Long-
functie
onder-
zoek
Mamma X X X
naaldbiopt
+ OK
X X X          
Prostaat X X X X X X X X X
(PSA laatste
jaren, MDRD)
   
Prostaatloge X X X
Prostatecto-
mie en
naaldbiopt van
vroegere OK)
X
X   X
X
(PSA van voor
OK tot nu)
   
Blaas X X X   X         X  
Long X X X X X X
(hersenen)
X   X
(MDRD)
X X
Hersenen X X X X X X
  X
(MDRD)
   
Glioblastoom X X X X X X     X (MDRD)    
Oesophagus X X X X X   X   X (MDRD)
X  
Cervix/
Endometrium
X X X X X X X   X (MDRD)    
Rectum X X X
X X X  
X  
Hematologie X X X
X   X   X    
Huid X X X X X            
Metastase X X X   X X X X