Controle tijdens en na de behandeling

Tijdens de behandeling wordt u regelmatig gezien door de radiotherapeut-oncoloog of PA . Hierbij wordt met name gelet op eventuele bijwerkingen van de bestraling.

Ook is er gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

Aan het einde van de bestralingsserie wordt met u besproken hoe de nacontrole (follow-up) plaatsvindt. De nacontroles zijn afhankelijk van de soort behandeling en de tumorsoort. Soms vinden de controles afwisselend met de verwijzend specialist plaats. In andere gevallen wordt u voor de controles weer terugverwezen naar de verwijzend specialist.