Het eerste consult

U heeft uw eerste consult met uw radiotherapeut-oncoloog. Dit is uw behandelend arts die gespecia-
liseerd is in het behandelen van kanker met behulp van straling. 

De arts beoordeelt tijdens dit gesprek uw toestand. Dit doet hij of zij door het stellen van vragen en het verrichten van lichamelijk onderzoek. Het kan ook zijn dat de arts een aanvullend diagnostisch onderzoek wil laten verrichten. Met behulp van informatie van eerder verricht onderzoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor bestraling en wordt voor u een passend behandelplan opgesteld. De arts zal dit behandelplan met u bespreken. U krijgt dan te horen hoe vaak u bestraald gaat worden, hoeveel keer per week en welke voorbereidingen noodzakelijk zijn. Verder krijgt u informatie over de eventuele bijwerkingen. Pas nadat dit plan met u besproken is, vraagt de arts om uw toestemming voor de behandeling.

Wij vragen u bij dit eerste bezoek een lijst mee te nemen van de medicijnen die u gebruikt.

Ga verder naar het voorlichtingsgesprek of terug naar de behandelroute.