Het voorlichtingsgesprek

Indien u samen met uw arts besloten heeft om over te gaan tot een behandeling met radiotherapie, heeft u aansluitend aan het gesprek met de arts, een voorlichtingsgesprek met één van de radiotherapeu-
tisch laboranten. Deze laboranten zijn opgeleid om de bestralingstechnieken toe te passen. Zij voeren in opdracht van de arts het behandelplan uit.

In het voorlichtingsgesprek wordt een computer-
presentatie gebruikt om uit te leggen hoe de voorbereiding en de bestraling worden uitgevoerd. Verder krijgt u informatie over bijwerkingen van de behandeling en kunt u vragen stellen. U krijgt tijdens dit eerste bezoek veel informatie te verwerken. Tijdens de behandeling is er echter altijd gelegenheid om hier op terug te komen. Het voorlichtingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Ga verder naar de CT-scan of terug naar het eerste consult.