Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten. Om dit goed te kunnen doen, wordt de Cliëntenraad actief betrokken bij de ontwikkelingen binnen en buiten het ZRTI en bij de strategie- en beleidsbepaling. Het is een onafhankelijke Raad voor en door patiënten van het ZRTI.

De Cliëntenraad is er voor iedereen die gebruik maakt van de zorgverlening van het ZRTI. De leden overleggen regelmatig met de directeur/bestuurder en worden uitvoerig geïnformeerd. Ook met de medisch fysische staf vindt jaarlijks overleg plaats. De overleggen richten zich op kwaliteit van zorg en het algemene beleid van het ZRTI. Maar ook onderwerpen als de klachtenprocedure, het bewaken van patiëntenrechten en patiëntenvoorlichting passeren de revue. Tijdens de overleggen, maar ook daarbuiten heeft de Cliëntenraad het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven of vragen te stellen.

Patiënten kunnen desgewenst een vergadering van de Cliëntenraad bijwonen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij gesproken wordt over personen en/of vertrouwelijke stukken. Indien gewenst kunnen notulen opgevraagd worden via clientenraad@zrti.nl

De Cliëntenraad van het ZRT bestaat momenteel uit vijf leden:

  • Aat de Jong, voorzitter, Middelburg 06-42488446
  • Henk van Geffen, lid, Roosendaal
  • Marc van Dorsselaer, lid, Hulst
  • Marian de Vos, lid, Colijnsplaat
  • Cor Rus-Hartland, lid, Zevenbergen

Vraag of suggestie voor de Cliëntenraad?
De leden van de Raad gaan graag met u in gesprek over uw vraag of eventuele ideeën en suggesties. Wij willen graag weten of wij ons bezig houden met zaken die u als patiënt belangrijk vindt. U kunt contact opnemen met de voorzitter, de heer Aat de Jong (06-42488446) of met de ambtelijk secretaris, mevrouw Mieketrien van Oort (088 - 4270033).

De Cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@zrti.nl

Of stuur een brief naar:

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 380
4380 AJ VLISSINGEN

Onderstaande documenten ten behoeve van de Clientenraad kunt u inzien:
- U kunt hier klikken voor de brochure van de Clientenraad.
- U kunt hier klikken voor het jaarplan 2017 van de Clientenraad.