Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het ZRTI neemt soms deel aan wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde klinische trials. In deze klinische trials worden nieuwe, veelbelovende vormen van behandeling vergeleken met de standaardbehandeling.

Mocht u in aanmerking komen voor behandeling in trialverband, dan wordt dit uiteraard met u besproken. Het doel en opzet van de behandeling in trialverband worden toegelicht en u krijgt schriftelijke informatie uitgereikt.

Alleen als u uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt u vervolgens behandeld in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.

Het staat u volledig vrij om wel of niet deel te nemen. Mocht u er niet voor voelen om deel te nemen dan heeft dit geen consequenties voor u. U wordt dan gewoon volgens de standaard richtlijnen behandeld.