Privacy reglement

 Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen personen die betrokken zijn bij de behandeling, zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag alleen met uw toestemming worden doorgegeven aan uw partner, familie of vrienden. Medische behandeling moet worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Verder kunt u vragen in een aparte ruimte een gesprek met uw behandelend arts te voeren. Voor meer informatie over uw recht op privacy zie de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden