Patiëntenverenigingen

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Telefoon: (030) 2916090
Fax: (030) 6046101
E-mail: secretariaat@nfk.nl
Website: www.nfk.nl

Bezoekadres:
Churchilllaan 11 (15e etage)
3527 GV Utrecht

De NFK is ook bereikbaar via de speciale hulp- en informatielijn van de Nederlandse Kankerbestrijding 0800-022 66 22

De volgende patiëntenverenigingen zijn aangesloten bij de NFK:

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland:  
voor mensen met een ziekte die door blootstelling aan asbest is veroorzaakt (mesothelioom, asbestose)

Belangengroep MEN
voor mensen met Multiple Endocriene Neoplasie, een aandoening waarbij in meerdere (multipele) endocriene organen gezwellen (neoplasie) kunnen ontstaan

Belangenvereniging Von Hippel Lindau
voor mensen met VHL; een erfelijke ziekte waarbij in verschillende organen, soms tegelijkertijd, tumoren (gezwellen) kunnen ontstaan

BorstkankerVereniging Nederland
voor mensen met die met borstkanker te maken hebben (gehad), erfelijk belasten en leden van families waarin erfelijke borstkanker voorkomt

Contactgroep GIST/Life Raft Group Nederland
voor mensen met Gastro Intestinale Stromalcel Tumoren (GIST), partners en naasten

Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten
voor mensen met multipel myeloom (in Nederland ook bekend als de ziekte van Kahler) of de ziekte van Waldenström

Contactgroep Stamceltransplantaties
voor (ex-)stamceltransplantatiepatiënten, partners, donoren, ouders en naast-betrokkenen

LymfklierkankerVereniging Nederland
voor mensen die lymfklierkanker hebben (gehad), partners en naasten

Patiëntenvereniging NSvG (Stembandlozen)
voor mensen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd, partners en naasten. Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd met daarin de stembanden operatief verwijderd, meestal als gevolg van een kwaadaardige tumor in het strottenhoofd of in de buurt ervan.

Polyposis Contactgroep
voor mensen met Familiaire Adomateuze Polyposis, hun partners en naasten

Prostaatkanker Stichting
voor mannen die prostaatkanker hebben (gehad), hun partners en naasten

Stichting Allochtonen en Kanker (SAK)
voor allochtone mensen die kanker hebben (gehad), partners en naasten

Stichting Contactgroep Leukemie
voor volwassenen die leukemie hebben (gehad), hun partners en naasten

Stichting Doorgang
voor mensen met een vorm van kanker in het spijsverteringskanaal (darmkanker, slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker, GEP/NET Tumoren). Ook voor ex-patiënten, partners en naasten.

Stichting Jongeren en Kanker
voor jonge mensen (15-35) die kanker hebben of hebben gehad

Stichting Kernzaak
voor mannen met zaadbalkanker, hun partners en naasten

Stichting Klankbord
voor mensen met kanker in het hoofdhalsgebied

Stichting Longkanker
voor mensen met longkanker, partners en naasten

Stichting Melanoom
voor mensen met melanoom, oogmelanoom en andere vormen van huidkanker

Stichting Olijf
voor vrouwen met gynaecologische kanker, hun partners en naasten

Stomavereniging Nederland
voor mensen die (bijvoorbeeld tengevolge van kanker) een stoma dragen

Vereniging Cerebraal
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, waaronder hersentumoren

Vereniging HNPCC/Lynch
voor mensen met Hereditair Non Polyposis Colorectaal Carcinoom, een erfelijke vorm van darmkanker

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)
voor kinderen met kanker en hun ouders, broers en zussen

Vereniging Waterloop
voor mensen met blaaskanker of nierkanker, en hun partners en naasten

Informatie over en adressen van deze patiëntenverenigingen zijn ook te verkrijgen bij het Patiënten Service Bureau in uw Ziekenhuis.