Schenkingen

Stichting Vrienden van het ZRTI 

Omdat patiënten ons regelmatig benaderen met de vraag of zij iets kunnen doneren, hebben wij de Stichting Vrienden van het ZRTI opgericht. Deze stichting heeft geen winstoogmerk. Het doel is het ondersteunen van de patiëntenzorg van het ZRTI in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij niet om de primaire zorg, maar om middelen die het behandelingsproces en het verblijf in het ZRTI gedurende de behandelingsperiode zo aangenaam mogelijk te maken. Voorbeelden zijn een voorlichtingsfilm voor patiënten, lectuur en puzzels voor de wachtkamer, kunst aan de muur e.d.. Om invulling te geven aan dit doel roepen wij de hulp in van de Cliëntenraad.

Draagt u het ZRTI een warm hart toe en wilt u dit tot uiting brengen door middel van een schenking?

Dat kan door een donatie te doen op rekening NL88 RABO3315.767.319 van Stichting Vrienden van het ZRTI onder de vermelding "schenking".