Bestuur en Toezicht

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het ZRTI wordt gevormd door mevrouw drs. T.A. Snijders-de Vos.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres rvt@zrti.nl en bestaat uit de volgende leden:

S.M.W.L. van Boven
P.D. Zweers
A.D.G. Krol
J. van Vliet

Bestuurder en toezichthouders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.