Procedure na aanmelden

De procedure na aanmelding van de patiënt.

Gekoppeld consult

Bij het eerste consult heeft de patiënt een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Hierbij wordt het behandelplan besproken. In principe heeft de patiënt aansluitend aan het eerste consult een voorlichtingsgesprek bij de radiotherapeutisch laborant en een afspraak op de CT scan voor de voorbereidingen. Dit programma vraagt totaal ca. twee tot tweeënhalfuur. Dit noemen wij een gekoppeld consult. Start van de radiotherapie is enkele werkdagen tot 1 week later, uitgezonderd patiënten met prostaatcarcinoom.

Los Consult

Voor patiënten met prostaattumoren, sommige huidtumoren en lymfoompatiënten, sommige uitzonderlijke gevallen en wanneer de patiënt een oriënterend gesprek wenst, geldt dat zij altijd eerst een los consult hebben bij de radiotherapeut-oncoloog.

Voor patiënten die in aanmerking komen voor in opzet curatieve externe radiotherapie van de prostaat geldt dat zij een verlengd voorbereidingstraject hebben. Na het eerste gesprek volgt een afspraak voor plaatsing van polymeermarkers in de prostaat. Na een wachttijd van 3 weken volgen dan de verdere voorbereidingen die nog 2 weken in beslag nemen. Alle patiënten met polymeermarkers worden bestraald via de zogenaamde RapidARC techniek.

Controle

Tijdens de bestralingsperiode heeft de patiënt eens in de een of twee weken een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Deze afspraak wordt automatisch voor de patiënt gemaakt aansluitend aan een bestralingsbehandeling.