Bestralingsbehandeling

Ongeveer 1 week na de CT-scan wordt u uitgenodigd voor de bestraling; tijdsduur: ± 10 minuten

Wanneer u voor de eerste bestraling komt, worden u en een eventuele begeleider door de radiotherapeutisch laborant geïnformeerd over de gang van zaken rondom de bestraling. Ook krijgt u de bedieningsruimte te zien van waaruit de laboranten het toestel bedienen. Na deze uitleg krijgt u een kleedkamer toegewezen waar u zich gedeeltelijk kunt ontkleden.

Vervolgens wordt u door één van de laboranten begeleid naar de bestralingsruimte. Daar neemt u plaats op de bestralingstafel en gaan de laboranten u in de juiste houding positioneren. Het is daarbij belangrijk dat u hun aanwijzingen goed opvolgt. Wanneer u correct op tafel ligt, zullen de laboranten de ruimte verlaten en plaatsnemen in de bedieningsruimte om de bestraling te starten. Tijdens de behandeling zien de laboranten u op een beeldscherm en  kunnen ze met u praten via een intercom.

Van de bestraling merkt u niets, u hoort alleen het apparaat een zoemend geluid maken. Het is belangrijk om tijdens de bestraling zo goed mogelijk stil te liggen. De laboranten komen u ophalen als de bestraling is afgelopen. Er blijft geen straling achter in de ruimte als het toestel is uitgeschakeld. Ook in uw lichaam blijft geen straling achter.

Gedurende de bestralingsbehandeling kunt u altijd bij de laboranten terecht met uw vragen.

 

Merk op : we geven een aantal voorbeelden van behandeling. U krijgt een behandeling afgestemd op uw noden. Het is mogelijk dat uw behandelschema, het aantal keren dat u bestraald moet worden, doelgebied, hulpmiddelen en de duur van een behandeling afwijken van de voorbeelden die hier uitgelegd worden. Tijdens het consultgesprek met uw radiotherapeut-oncoloog/physician assistant zal het op maat bepaalde behandelplan en schema met u worden besproken.