Controle tijdens de bestraling

U heeft standaard één keer in de veertien dagen een gesprek met uw radiotherapeut. Deze afspraak wordt automatisch voor u gemaakt. U ziet de afspraak staan op uw afsprakenkaartje. Deze afspraak is aansluitend aan uw bestralingsafspraak en duurt ongeveer 10 minuten.

Tijdens het laatste gesprek worden afspraken met u gemaakt over de controles die gaan plaatsvinden nadat u klaar bent met de behandeling.