Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Op het gebied van kanker zijn artsen en wetenschappers steeds op zoek naar het ontwikkelen van vernieuwende, betere en minder schadelijke behandelingen. Dit om de overlevingskansen, de overlevingsduur of de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Klinisch wetenschappelijk onderzoek (studies) is daarvoor de basis. Het ZRTI is geen research instituut. Dit betekent dat het ZRTI zich niet primair richt op het doen van onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe methoden van radiotherapie. Wel participeert het ZRTI waar mogelijk in (landelijke) studies en onderzoeken.

Studies

Patienten die voor radiotherapeutische behandeling naar het ZRTI zijn verwezen kunnen in aanmerking komen voor deelname aan een studie. De volgende studies zijn momenteel in het ZRTI geopend:

PROBACH

Dit is een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patienten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de late bijwerkingen zijn van uitwendige bestraling in vergelijking met een combinatie van uitwendige en inwendige bestraling.

PORTEC-4a

Dit is een onderzoek bij patienten met baarmoederkanker waarbij de baarmoeder en eierstokken zijn verwijderd. De reguliere behandeling met inwendige bestraling wordt vergeleken met een behandeling gebaseerd op een risicoprofiel. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen de volgende behandelingen worden geadviseerd: inwendige bestraling, uitwendige bestraling of observatie.

POLDER 1

Dit is een registratie onderzoek bij patienten met slokdarmkanker die moeite hebben met slikken. Onderzocht wordt wat het palliatieve effect van bestraling is op deze slikklachten. Patienten houden hiervoor een dagboek bij met een slikscore en vullen op twee tijdstippen vragenlijsten over hun kwaliteit van leven in.

TESAR

De TESAR studie biedt de mogelijkheid om patiënten met rectumkanker met een orgaan sparende behandeling te behandelen in de gecontroleerde setting van een studie met intensieve follow-up. Het doel van de TESAR studie is om het type behandeling nauwkeuriger toe te spitsen op het type en de kenmerken van de tumor.
In de huidige praktijkvoering vormen bepaalde patiëntengroepen vaak het onderwerp van discussie, door de bijwerkingen, complicaties en relatief hogere sterftecijfers die gepaard gaan met de radicale chirurgie ten opzichte van de beoogde ziektewinst. Deze patiënten krijgen op dit moment mogelijks een overbehandeling. Deze studie, waaraan het ZRTI nu ook meewerkt, heeft tot doel bij te dragen aan de klinische besluitvorming van deze specifieke doelgroep.

 

Onderzoeken

Het ZRTI participeert op dit moment in de volgende onderzoeken:

LPRO-02

Dit is een onderzoek geinitieerd vanuit het Landelijk Platform voor Radiotherapie en Ouderen (LPRO). Het doel is meer inzicht te verkrijgen in de mening van verwijzers en radiotherapeuten over de te maken keuzes van de behandeling (of niet) van de oudere patient met kanker.

 

Met vragen over deze studies en onderzoeken kunt u terecht bij uw radiotherapeut-oncoloog.