Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Op het gebied van kanker zijn artsen en wetenschappers steeds op zoek naar het ontwikkelen van vernieuwende, betere en minder schadelijke behandelingen. Dit om de overlevingskansen, de overlevingsduur of de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Klinisch wetenschappelijk onderzoek (studies) is daarvoor de basis. Het ZRTI is geen research instituut. Dit betekent dat het ZRTI zich niet primair richt op het doen van onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe methoden van radiotherapie. Wel participeert het ZRTI waar mogelijk in (landelijke) studies en onderzoeken.

Studies

Patienten die voor radiotherapeutische behandeling naar het ZRTI zijn verwezen kunnen in aanmerking komen voor deelname aan een studie. De volgende studies zijn momenteel in het ZRTI geopend:

PROBACH

Dit is een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patienten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de late bijwerkingen zijn van uitwendige bestraling in vergelijking met een combinatie van uitwendige en inwendige bestraling.

PORTEC-4a

Dit is een onderzoek bij patienten met baarmoederkanker waarbij de baarmoeder en eierstokken zijn verwijderd. De reguliere behandeling met inwendige bestraling wordt vergeleken met een behandeling gebaseerd op een risicoprofiel. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen de volgende behandelingen worden geadviseerd: inwendige bestraling, uitwendige bestraling of observatie.

POLDER 1

Dit is een registratie onderzoek bij patienten met slokdarmkanker die moeite hebben met slikken. Onderzocht wordt wat het palliatieve effect van bestraling is op deze slikklachten. Patienten houden hiervoor een dagboek bij met een slikscore en vullen op twee tijdstippen vragenlijsten over hun kwaliteit van leven in.

TESAR

De TESAR studie biedt de mogelijkheid om patiënten met rectumkanker met een orgaan sparende behandeling te behandelen in de gecontroleerde setting van een studie met intensieve follow-up. Het doel van de TESAR studie is om het type behandeling nauwkeuriger toe te spitsen op het type en de kenmerken van de tumor.
In de huidige praktijkvoering vormen bepaalde patiëntengroepen vaak het onderwerp van discussie, door de bijwerkingen, complicaties en relatief hogere sterftecijfers die gepaard gaan met de radicale chirurgie ten opzichte van de beoogde ziektewinst. Deze patiënten krijgen op dit moment mogelijks een overbehandeling. Deze studie, waaraan het ZRTI nu ook meewerkt, heeft tot doel bij te dragen aan de klinische besluitvorming van deze specifieke doelgroep.

BRASA

BRASA staat voor "Borstkanker Radiotherapie Samen Beslissen". In deze studie wordt het effect van een keuzehulp op de kwaliteit van de besluitvorming en op het besluitvormingsproces onderzocht. Dit vindt plaats in een klinische trial (pre- en post interventie studie) waarbij een voor- en een nameting worden verricht: eerst worden 164 patiënten geïncludeerd zonder gebruik te maken van de keuzehulp en daarna (vanaf najaar 2018) worden 164 patiënten geïncludeerd met gebruik van de keuzehulp. De keuzehulp wordt op dit moment ontwikkeld en wordt in het najaar 2018 ingezet voor de studie in een aantal specifieke situaties bij patiënten met borstkanker. De studie is opgestart vanuit Maastro en AvL en is eveneens open in het AMC, Radboud UMC, Radiotherapiegroep, UMCU en het LUMC/Reinier de Graaf. De studie wordt gefinancierd door KWF en duurt ongeveer 3 jaar (vanaf september 2017). De wijze waarop onze artsen de gesprekken met patiënten in de spreekkamer voeren, zal niet veranderen. Wij hechten er veel belang aan om patiënten zoveel als mogelijk te betrekken bij de besluitvorming rond de behandeling. De komst van de keuzehulp kan daar wellicht ondersteuning bij bieden. En dat is precies wat deze studie gaat onderzoeken. Het werken met keuzehulpen is ook als doelstelling in ons toekomstplan opgenomen. Deelname aan deze studie past dan ook heel mooi in de lijn van onze ambities. Wilt u meer weten over deze studie, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of u kunt een e-mail sturen naar info@zrti.nl

 

Onderzoeken

Het ZRTI participeert op dit moment in de volgende onderzoeken:

LPRO-02

Dit is een onderzoek geinitieerd vanuit het Landelijk Platform voor Radiotherapie en Ouderen (LPRO). Het doel is meer inzicht te verkrijgen in de mening van verwijzers en radiotherapeuten over de te maken keuzes van de behandeling (of niet) van de oudere patient met kanker.

 

Met vragen over deze studies en onderzoeken kunt u terecht bij uw radiotherapeut-oncoloog.