Vergunningen, beroepseisen en kwaliteitsborging

Het ZRTI dient, net als alle radiotherapie-instituten in Nederland, te voldoen aan bepaalde voorwaarden, zodat patiënten op een veilige manier en met de modernste technieken worden behandeld en zonder dat de omgeving schade ondervindt.

Vergunningen
Een van de voorwaarden is het in bezit hebben van een milieuvergunning. De milieuvergunning wordt afgegeven door de gemeente en is een noodzakelijke vergunning voor veel bedrijven. Deze houdt in dat het bedrijf (denk aan gebouw, installaties) voldoet aan de vereiste voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld geluid, stank en verontreiniging.

Voor radiotherapie-instituten is daarnaast nog een extra vergunning verplicht omdat er met straling wordt gewerkt. Hoewel deze straling niets met kernenergie te maken heeft, valt radiotherapie toch onder de kernenergiewet (de wet zou dus eigenlijk een andere naam moeten hebben, maar vanwege historische redenen is het de kernenergiewet geworden en gebleven). Deze vergunning wordt door de overheid verstrekt. Voor het verkrijgen ervan heeft het ZRTI onder andere aangetoond dat de omgeving geen straling ontvangt door de behandelingen die in het ZRTI worden uitgevoerd.        

Beroepsverenigingen
Naast de vergunningen zijn er ook vanuit de beroepsverenigingen eisen opgesteld waaraan het ZRTI moet voldoen. Zo dienen alle medewerkers voldoende geschoold te blijven. Voor radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten zijn er landelijke kwaliteitsregistraties waar de na- en bijscholing worden bijgehouden om te beoordelen of de medewerkers voldoende geschoold blijven. Al onze artsen zijn geregistreerd in het BIG-register. U kunt dit nazoeken via http://www.bigregister.nl.

Visitatie
Verder wordt door de beroepsverenigingen van de radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten, eens in de vijf jaar een visitatie op locatie uitgevoerd om de inhoudelijke kwaliteit te beoordelen en eventuele verbetertrajecten te adviseren.

PRISMA-RT
Het ZRTI was betrokken bij de ontwikkeling van PRISMA-RT, een vereniging bestaande uit zeventien van de 21 radiotherapeutische instellingen in Nederland. Deze instellingen hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid. PRISMA-RT staat voor Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy. Binnen dit samenwerkingsverband willen de verschillende instellingen vooral van elkaar leren en daarmee het veiligheidsniveau en de kwaliteit van zorg verbeteren. Alle deelnemers hebben toegang tot één centrale database met geanonimiseerde en gefilterde data. Lees meer hierover op de website van PRISMA-RT

Controles
Om er zeker van te zijn dat de bestralingsapparatuur nauwkeurig is afgeregeld en reproduceerbaar zijn straling aflevert, worden er dagelijks metingen uitgevoerd. Daarnaast worden er regelmatig uitgebreidere controles gedaan.

Certificaten
Om de kwaliteit mede te borgen is een kwaliteitssysteem aanwezig waar onder andere vele procedures zijn beschreven die in het ZRTI gebruikt worden. Dit systeem wordt jaarlijks beoordeeld door een externe auditor en het ZRTI voldoet al vele jaren aan de gestelde eisen. Sinds mei 2016 heeft het ZRTI, als eerste radiotherapeutisch instituut, het keurmerk NIAZ/Qmentum. Dit keurmerk toont aan dat het ZRTI een cultuur heeft die gericht is op continue verbetering. De medische zorg is 'meer dan goed' volgens de auditoren.