Samenwerking

Het ZRTI werkt samen met de verwijzende ziekenhuizen (Bravis, ADRZ, Zorgsaam, van Weel Bethesda) en huisartsen in de regio. Onze radiotherapeut-oncologen nemen in alle ziekenhuizen deel aan het multidisciplinair overleg en zijn lid van de oncologiecommissie. In sommige ziekenhuizen houden onze radiotherapeuten ook poli.

Samenwerking met Erasmus MC

De verbinding met een universitair centrum is voor het ZRTI van belang. Sinds 2014 heeft het ZRTI hiertoe een alliantie met de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. Gewerkt wordt o.a. aan het afstemmen van protocollen, uitwisselen van kennis en het vergroten van deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Sinds medio 2016 is het hoofd van de afdeling toegetreden als bijzonder lid van de medische staf van het ZRTI.

Samenwerking in het oncologisch netwerk EMBRAZE

Tevens werkt het ZRTI samen in het oncologisch netwerk EMBRAZE. Dit netwerk is door ziekenhuizen en radiotherapiecentra in Zeeland, West- en Midden-Brabant en het Erasmus MC opgericht. Met als doel de best mogelijke (para)medische en verpleegkundige zorg te bieden op een laagdrempelige manier en dicht bij huis. Bent u patient en wilt u meer informatie over EMBRAZE bekijk dan de informatiefolder .