Operatieve verwijdering

Een operatie is een plaatselijke behandeling. De chirurg verwijdert het zieke orgaan of weefsel of een deel daarvan. Hij haalt behalve de tumor ook schijnbaar gezond weefsel weg. Door ruim te opereren, vergroot hij de kans dat hij inderdaad alle kankercellen verwijdert. Dat is namelijk met het blote oog niet te zien. Meestal verwijdert hij ook nabijgelegen lymfeklieren om te onderzoeken of hier kankercellen in zitten. 

Onderzoek

Na de operatie onderzoekt de patholoog het weggehaalde weefsel in het laboratorium. Met een microscoop kijkt hij of er kankercellen in het weefsel zitten. De uitslag van het onderzoek geeft belangrijke informatie over het stadium van de ziekte. Deze informatie bepaalt mede of en welke behandeling mogelijk is. Het duurt een aantal dagen voor de uitslag bekend is. 

Doel

Een operatie kan om verschillende redenen plaatsvinden:  

  • Het kan bedoeld zijn om ziek weefsel te onderzoeken. Het gaat in dat geval om een diagnostische operatie om vast te stellen wat er aan de hand is.
  • Het doel kan zijn om u te genezen. Dit heet een curatieve operatie.
  • Een operatie kan ook bedoeld zijn om klachten te verhelpen of te verminderen. Dit kan nuttig zijn, ook als genezing niet meer mogelijk is. Zo'n palliatieve operatie is vaak minder uitgebreid dan een curatieve operatie.

Vaak wordt een operatie gegeven in combinatie met andere behandelingen zoals bestraling of chemotherapie.