Patiënt verwijzen

Wilt u een patiënt aanmelden voor radiotherapie bij het ZRTI? Voor specialisten van het Adrz, Bravis, ZorgSaam en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis kan dit via de order 'verwijzen via zorgplatform' in HiX. Ook dossierinzage is voor deze ziekenhuizen mogelijk via het transmuraal portaal. Bent u specialist in een ander ziekenhuis? Dan kunt u voor een patiëntverwijzing gebruik maken van onderstaand formulier.

Velden met een * zijn verplicht.

Aanmeldformulier behandeling

1. Gegevens verwijzer
2. Gegevens patiënt
3. Behandeling
Wie is dan contactpersoon?
3. Behandeling
3.2 Wanneer wordt de patiënt over de verwijzing geïnformeerd?
3. Behandeling
3.3 Behandeling chemokuur
3. Behandeling
3.3 Waar is de patient opgenomen
3. Behandeling
3.4 Wanneer kan de patient opgeroepen worden?
4. Bijlagen

Max. 10,00MB

Max. 10,00MB

Max. 10,00MB

Max. 10,00MB
4. Bijlagen datum verzending cd
4. Bijlagen

Max. 10,00MB

Max. 10,00MB

Een patiënt eenvoudig aanmelden in 3 stappen

  1. Verzamel de benodigde documenten. Raadpleeg hiervoor het overzicht.
  2. Vul de verwijsorder via HiX of het digitale aanmeldformulier in en voeg de documenten toe.
  3. Verzend de verwijzing. Verstuur de digitale beeldvorming via het transmuraal portaal, Twiin of XDS.

Vervolgens nodigen wij uw patiënt uit voor de eerste afspraak.

Ons aanbod

Het ZRTI biedt curatieve en palliatieve radiotherapie voor veelvoorkomende kankersoorten. Ook behandeling van benigne afwijkingen en stereotactische bestraling van longen en hersenen behoren tot ons aanbod.

Voor protonenbestraling, inwendige bestraling en intra-operatieve radiotherapie verwijzen we patiënten door naar andere gespecialiseerde centra. Datzelfde geldt voor  bestraling van de maag, alvleesklier, laaggradige gliomen en tumoren in het KNO c.q. hoofd-halsgebied (exclusief huidtumoren en lymfomen).