Alles over de bestraling van de prostaat.

Hier vindt u informatie over prostaatkanker, de bestraling ervan en mogelijke bijwerkingen. Daarnaast geven wij u adviezen voor een goed verloop van de behandeling.

De aandoening

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 12.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Daarmee is het de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Prostaatkanker begint vaak met vergroting of verharding van de prostaat. Een tumor in de prostaat groeit vaak langzaam. Door de tumor hebben patiënten vaak problemen met plassen.

Enkele adviezen

 • Prostaatkanker kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Er zijn verschillende behandelmethoden. Bedenk goed welke dingen u zelf belangrijk vindt en bespreek die met uw radiotherapeut-oncoloog. U kunt zich hierop voorbereiden door de keuzehulp te raadplegen.

De behandeling

Een tumor in de prostaat kan op verschillende manieren behandeld worden. Bijvoorbeeld door middel van operatieve verwijdering, hormonale therapie, inwendige bestraling en/of uitwendige bestraling (radiotherapie). Soms wordt voor een afwachtend behandelbeleid gekozen. In het ZRTI behandelen we patiënten door middel van uitwendige bestraling. Straling maakt de kankercellen kapot waardoor ze niet verder kunnen groeien en zich niet meer kunnen verspreiden. Het lichaam ruimt de kapotte kankercellen vervolgens zelf op. Op die manier kan bestraling ingezet worden om iemand te genezen (curatieve behandeling) of de klachten te verminderen (palliatieve behandeling).

Behandelroute en duur – bestraling prostaat

Patiënten doorlopen voor bestraling van de prostaat de zeven stappen van de behandelroute. Na het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog vindt echter een extra stap plaats: een uroloog plaatst goudmarkers in de prostaat. Om infecties te voorkomen krijgt de patiënt vooraf een antibioticum. Soms krijgt de patiënt een middel tegen de pijn. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt dit van te voren met de patiënt. Ongeveer twee weken na de plaatsing komt de patiënt naar het ZRTI voor een CT-scan. Ongeveer een week na de CT-scan kan de bestralingsbehandeling starten. Die duurt vier tot acht weken, afhankelijk van het behandelplan. In die periode krijgt de patiënt elke werkdag bestraling. Per keer duurt dat ongeveer tien minuten.

Behandelroute en duur – bestraling prostaatloge

Het kan voorkomen dat bij patiënten met prostaatkanker de prostaat wordt verwijderd. Soms is het nodig dat daarna de prostaatloge bestraald wordt. De prostaatloge is het gebied waar de prostaat heeft gezeten. Bij deze patiënten hoeven geen goudmarkers geplaatst te worden. Zij doorlopen voor bestraling van het prostaatgebied de zeven stappen van de behandelroute. De serie bestralingen duurt gemiddeld zeven tot acht weken. De patiënt krijgt in die periode elke werkdag bestraling. Per keer duurt dat ongeveer tien minuten.

Enkele adviezen

 • Tijdens de CT-scan en bestralingen moet uw blaas vol zijn. Ga daarom vlak voor het consult met de arts en een uur voor elke bestralingsafspraak naar de wc. Drink vervolgens twee bekertjes water en ga vervolgens niet meer naar de wc tot de CT-scan is gemaakt of de bestraling is uitgevoerd. Meer uitleg krijgt u tijdens uw afspraak.
 • Moeten bij u goudmarkers geplaatst worden en gebruikt u anti-stollingsmedicijnen? Bespreek dit dan met uw radiotherapeut-oncoloog. Het kan zijn dat deze medicatie tijdelijk gestopt moet worden.

Mogelijke bijwerkingen

Van de bestralingen zelf voelen patiënten niets. Tijdens en na de bestralingsperiode kunnen er wel bijwerkingen ontstaan. De bijwerkingen kunnen per persoon verschillend zijn. Bijwerkingen die vaak voorkomen bij bestraling van de prostaat of de prostaatloge zijn:

 • Vermoeidheid
 • Vaker plassen dan normaal
 • Kleine beetjes plassen
 • Branderig gevoel bij het plassen
 • Darmkrampen en diarree (komt zelden voor)
 • Verminderde seksuele functie

Meestal gaan de klachten vanzelf over binnen een paar weken na het einde van de bestralingen. Gaan de bijwerkingen niet vanzelf over? Neem dan contact op met uw radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI.

Bijwerkingen van het plaatsen van goudmarkers in de prostaat zijn:

 • Bloed in urine, sperma of ontlasting
 • Zwelling van de prostaat
 • Pijnlijke prostaat

Enkele adviezen

 • Heeft u last van bijwerkingen? Vertel het aan de laboranten of uw radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI. Dan kunnen zij u advies geven over wat u kunt doen. 
 • Rookt u? Dan adviseren wij dringend hiermee te stoppen. Door roken worden bijwerkingen erger en duurt uw herstel langer.

Meer informatie

Informatie

Lotgenotencontact:

Enkele adviezen

Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Aanmelding
  Aanmelding
 • Consult
  Consult
 • Voorlichting
  Voorlichting
 • CT-scan
  CT-scan
 • Bestralingsplan
  Bestralingsplan
 • Bestralingen
  Bestralingen
 • Controle & vervolg
  Controle & vervolg
 • Aanmelding

  Aanmelding

  Uw behandelend arts uit het ziekenhuis heeft u aangemeld voor radiotherapie. Het ZRTI belt u om een afspraak te maken. Bij uw eerste bezoek aan het ZRTI zet de doktersassistente uw gegevens in uw dossier en maakt ze een foto van u.

 • Consult

  Consult

  Tijdens uw eerste bezoek aan het ZRTI bespreekt de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant (PA) met u de behandelmogelijkheden. De radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in het behandelen van kanker met behulp van straling. Een physician assistant kan taken overnemen van deze arts.

 • Voorlichting

  Voorlichting

  Na het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant krijgt u van een laborant informatie over de behandelroute. Door middel van foto’s en video’s krijgt u een indruk van wat u te wachten staat. Uiteraard kunt u vragen stellen en vertellen waar u zich zorgen om maakt.

 • CT-scan

  CT-scan

  Na het voorlichtingsgesprek maken laboranten een CT-scan van het deel van uw lichaam dat bestraald gaat worden. De arts of physician assistant en laboranten gebruiken de beelden om een bestralingsplan voor u te maken. 

 • Bestralingsplan

  Bestralingsplan

  De periode tussen het maken van CT-scan en de eerste bestraling duurt ongeveer een week. In die periode maken de arts of physician assistant (PA) en laboranten voor u een bestralingsplan. Daarin geven ze aan hoe er bestraald wordt en met welke dosis.

 • Bestralingen

  Bestralingen

  Na de laatste controle van het bestralingsplan kunt u starten met de bestralingen. Tijdens deze periode komt u zo vaak als nodig is naar het ZRTI voor een bestraling. Per keer duurt uw afspraak ongeveer tien tot dertig minuten.

 • Controle & vervolg

  Controle & vervolg

  Tijdens en na de bestralingsperiode spreekt u met uw radiotherapeut-oncoloog of een physician assistant hoe uw behandeling verloopt. Het gesprek gaat vooral over de effecten en bijwerkingen die u ervaart.

Heeft u vragen?
Neem contact
met ons op.

Heeft u vragen en wilt u meer weten over een specifieke behandeling? Wij helpen u graag verder.