Alles over bestraling van de blaas.

Hier vindt u informatie over blaaskanker, de bestraling ervan en mogelijke bijwerkingen. Daarnaast geven wij u adviezen voor een goed verloop van de behandeling.

De aandoening

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 4600 mensen de diagnose blaaskanker. Blaaskanker ontstaat meestal vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand. De tumor kan zich in het slijmvlies bevinden maar ook zijn doorgegroeid naar de blaasspier. Door de tumor hebben patiënten vaak problemen met plassen en kan er bloed in de urine zitten.

Enkele adviezen

 • Zorg ervoor dat u voldoende drinkt: minimaal 1,5 à 2 liter per dag.    
 • Rookt u? Dan adviseren wij dringend hiermee te stoppen. Door roken worden bijwerkingen erger en duurt uw herstel langer.

De behandeling

Een tumor in de blaas kan op verschillende manieren behandeld worden. Bijvoorbeeld door middel van een operatie, blaasspoeling/chemotherapie, immunotherapie, inwendige bestraling, chemoradiatie of uitwendige bestraling (radiotherapie). Afhankelijk van de situatie van de patiënt en het behandeldoel worden één of meer behandelmethoden gecombineerd. In het ZRTI behandelen we patiënten door middel van uitwendige bestraling. Straling maakt de kankercellen kapot waardoor ze niet verder kunnen groeien en zich niet meer kunnen verspreiden. Het lichaam ruimt de kapotte kankercellen vervolgens zelf op. Op die manier zetten we bestraling in om iemand te genezen (curatieve behandeling) of de klachten te verminderen (palliatieve behandeling).

Behandelroute en duur

Voor bestraling van de blaas doorloopt de patiënt bij het ZRTI de zeven stappen van de behandelroute. Tijdens de CT-scan en de bestralingen moet de blaas van de patiënt leeg zijn. De duur van de bestralingsperiode is afhankelijk van de situatie van de patiënt en het behandeldoel. De duur kan dan ook variëren van één keer tot 33 keer, waarbij de patiënt iedere werkdag bestraling krijgt. Een bestralingsafspraak duurt ongeveer tien tot twintig minuten, afhankelijk van de gebruikte techniek. Voorafgaand aan de behandeling bespreekt de radiotherapeut-oncoloog de behandelroute en de duur met de patiënt.

Plan of the Day

Bij een aantal patiënten met blaaskanker passen we Plan of the Day toe. Bij deze techniek maken we vooraf meerdere bestralingsplannen. Elke dag bepalen we welk bestralingsplan het beste past bij de mate waarin de blaas op dat moment gevuld is. Vervolgens voeren we het plan uit op het bestralingstoestel. Om dit goed voor te bereiden is het belangrijk dat een Plan of the Day-patiënt vóór het voorlichtingsgesprek goed uitplast. Tijdens het voorlichtingsgesprek drinkt de patiënt een beker water waarna de CT-scan wordt gemaakt. Na de CT-scan moet de patiënt weer uitplassen waarna een tweede CT-scan wordt gemaakt. Zo hebben we beelden van verschillende situaties in het lichaam en kunnen we per dag het beste bestralingsplan uitkiezen.

Enkele adviezen

 • Tijdens de CT-scan en bestralingen moet uw blaas leeg zijn. Ga daarom vooraf naar de wc en plas helemaal uit.

Mogelijke bijwerkingen

Van de bestralingen zelf voelen patiënten niets. Tijdens en na de bestralingsperiode kunnen er wel bijwerkingen ontstaan. De bijwerkingen kunnen per persoon verschillend zijn. Bijwerkingen die vaak voorkomen bij bestraling van de blaas zijn:

 • Vermoeidheid
 • Vaker plassen dan normaal
 • Kleine beetjes plassen
 • Branderig gevoel bij het plassen
 • Pijn bij het plassen
 • Darmkrampen
 • Diarree

Meestal gaan de klachten vanzelf over binnen een paar weken na het einde van de bestralingen. Gaan de bijwerkingen niet vanzelf over? Neem dan contact op met uw radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI.

Enkele adviezen

 • Wees voorzichtig met alcohol en cafeïne. Alcohol en cafeïne prikkelen de blaaswand.
 • Heeft u last van bijwerkingen? Vertel het aan de laboranten of uw radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI. Dan kunnen zij u advies geven over wat u kunt doen. 

Enkele adviezen

 • Rookt u? Dan adviseren wij dringend hiermee te stoppen. Door roken worden bijwerkingen erger en duurt uw herstel langer.

Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Aanmelding
  Aanmelding
 • Consult
  Consult
 • Voorlichting
  Voorlichting
 • CT-scan
  CT-scan
 • Bestralingsplan
  Bestralingsplan
 • Bestralingen
  Bestralingen
 • Controle & vervolg
  Controle & vervolg
 • Aanmelding

  Aanmelding

  Uw behandelend arts uit het ziekenhuis heeft u aangemeld voor radiotherapie. Het ZRTI belt u om een afspraak te maken. Bij uw eerste bezoek aan het ZRTI zet de doktersassistente uw gegevens in uw dossier en maakt ze een foto van u.

 • Consult

  Consult

  Tijdens uw eerste bezoek aan het ZRTI bespreekt de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant (PA) met u de behandelmogelijkheden. De radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in het behandelen van kanker met behulp van straling. Een physician assistant kan taken overnemen van deze arts.

 • Voorlichting

  Voorlichting

  Na het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant krijgt u van een laborant informatie over de behandelroute. Door middel van foto’s en video’s krijgt u een indruk van wat u te wachten staat. Uiteraard kunt u vragen stellen en vertellen waar u zich zorgen om maakt.

 • CT-scan

  CT-scan

  Na het voorlichtingsgesprek maken laboranten een CT-scan van het deel van uw lichaam dat bestraald gaat worden. De arts of physician assistant en laboranten gebruiken de beelden om een bestralingsplan voor u te maken. 

 • Bestralingsplan

  Bestralingsplan

  De periode tussen het maken van CT-scan en de eerste bestraling duurt ongeveer een week. In die periode maken de arts of physician assistant (PA) en laboranten voor u een bestralingsplan. Daarin geven ze aan hoe er bestraald wordt en met welke dosis.

 • Bestralingen

  Bestralingen

  Na de laatste controle van het bestralingsplan kunt u starten met de bestralingen. Tijdens deze periode komt u zo vaak als nodig is naar het ZRTI voor een bestraling. Per keer duurt uw afspraak ongeveer tien tot dertig minuten.

 • Controle & vervolg

  Controle & vervolg

  Tijdens en na de bestralingsperiode spreekt u met uw radiotherapeut-oncoloog of een physician assistant hoe uw behandeling verloopt. Het gesprek gaat vooral over de effecten en bijwerkingen die u ervaart.

Heeft u vragen?
Neem contact
met ons op.

Heeft u vragen en wilt u meer weten over een specifieke behandeling? Wij helpen u graag verder.