Samenwerking

De behandeling van kanker bestaat vaak uit een combinatie van verschillende methodes, waaronder radiotherapie. Daarom werkt het ZRTI nauw samen met verwijzend specialisten uit de algemene ziekenhuizen in de regio en met academische ziekenhuizen, maar ook met huisartsen.

MDO’s en andere vormen van overleg

Onze radiotherapeut-oncologen nemen in alle ziekenhuizen deel aan de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en zijn vertegenwoordigd in de oncologiecommissies. In het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland  houden onze radiotherapeuten ook spreekuur. Daarnaast werken we nauw samen met het Bravis Oncologiecentrum in Roosendaal.

Erasmus Medisch Centrum

Het ZRTI heeft een alliantie met de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. Samen werken we aan gezamenlijke protocollen, kennisuitwisseling en deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Oncologisch netwerk EMBRAZE

Het ZRTI is onderdeel van het oncologisch netwerk EMBRAZE. Dit netwerk is opgericht door ziekenhuizen en radiotherapiecentra in Zeeland, West- en Midden-Brabant en het Erasmus MC. Het doel is de best mogelijke (para)medische en verpleegkundige zorg te bieden op een laagdrempelige manier en dicht bij huis.

Wij werken samen met.

Onze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

Oncologiecentrum.

Samenwerking Bravis en ZRTI