Samenwerking

De behandeling van kanker bestaat vaak uit een combinatie van verschillende methodes, waaronder radiotherapie. Daarom werkt het ZRTI nauw samen met verwijzend specialisten uit de algemene ziekenhuizen in de regio en met academische ziekenhuizen, maar ook met huisartsen.

MDO’s en andere vormen van overleg

Onze radiotherapeut-oncologen nemen in alle verwijzende ziekenhuizen deel aan de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en zijn vertegenwoordigd in de oncologiecommissies. In het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland houden onze radiotherapeuten spreekuur. Het ZRTI heeft een alliantie met de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC. Samen werken we aan gezamenlijke protocollen, kennisuitwisseling en deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Bravis Oncologie Centrum

Het ZRTI werkt zeer nauw samen met het Bravis Oncologie Centrum in Roosendaal. De samenwerking komt tot uiting in bijvoorbeeld gecombineerde consulten, patiëntenbegeleiding op twaalf leefgebieden door life coaches, en gezamenlijke overleggen op diverse niveaus.

Oncologisch netwerk EMBRAZE

Het ZRTI is onderdeel van het oncologisch netwerk EMBRAZE. Dit netwerk is opgericht door ziekenhuizen en radiotherapiecentra in Zeeland, West- en Midden-Brabant en het Erasmus MC. Het doel is de best mogelijke (para)medische en verpleegkundige zorg te bieden op een laagdrempelige manier en dicht bij huis.

ZRTI en Bravis.

Oncologie Centrum

Wij werken samen met.

Onze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

Nauwe samenwerking met Bravis Oncologie Centrum

Nauwe samenwerking met Bravis Oncologie Centrum

Naast het ZRTI in Roosendaal ligt het Bravis Oncologie Centrum. Doordat deze centra naast elkaar liggen en met elkaar verbonden zijn kunnen specialisten op elk moment met elkaar overleggen over de beste behandeling voor u als patiënt. Zo kan de zorg goed op elkaar worden afgestemd.