Wachttijden

De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat de verwijzend specialist een patiënt aanmeldt bij het ZRTI en de eerste bestraling bij het ZRTI.

 

Mediane wachttijd, gebaseerd op gegevens van juni t/m augustus 2021

Categorie ZRTI (beide locaties)

Patiënten met een acute aandoening
(bijvoorbeeld een dreigende dwarslaesie)

100% binnen 24 uur behandeld

Patiënten met een sub-acute aandoening
(bijvoorbeeld uitzaaiingen met ernstige pijnklachten)

7 dagen wachttijd

Patiënten met overige aandoeningen

16 dagen wachttijd

 

Wij hanteren de normen en categorieën van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Deze zijn als volgt:

  • Patiënten met een acute aandoening: 100% van de patiënten wordt binnen 24 uur behandeld
  • Patiënten met een sub-acute aandoening: 80% van de patiënten wordt binnen 7 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 10 dagen
  • Patiënten met overige aandoeningen: 80% van de patiënten wordt binnen 21 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 28 dagen

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u mogelijk eerder geholpen kunt worden.