Wachttijden

De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat de verwijzend specialist een patiënt aanmeldt bij het ZRTI en de eerste bestraling bij het ZRTI.

 

Mediane wachttijd, gebaseerd op gegevens t/m december 2018

Categorie ZRTI locatie Vlissingen ZRTI locatie Roosendaal Norm NVRO

Patiënten met een acute aandoening (bijvoorbeeld een dreigende dwarslaesie)

 

100% binnen 24 uur behandeld 100% binnen 24 uur behandeld 100% van de patiënten binnen 24 uur behandeld

Patiënten met een sub-acute aandoening (bijvoorbeeld uitzaaiingen met ernstige pijnklachten)

 

7 dagen wachttijd 7 dagen wachttijd 80% van de patiënten wordt binnen 7 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 10 dagen

Patiënten met overige aandoeningen

 

20 dagen wachttijd 19 dagen wachttijd 80% van de patiënten wordt binnen 21 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 28 dagen

 

Wij hanteren de normen en categorieën van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u mogelijk eerder geholpen kunt worden.