Wachttijden

Bij het ZRTI spannen wij ons in om u zo spoedig mogelijk na aanmelding te behandelen.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Dit is de beroepsvereniging voor radiotherapeut-oncologen. De door de NVRO gestelde norm voor de wachttijd kunt u zien als de tijd die verstrijkt tussen uw aanmelding en de eerste bestraling. Voor de wachttijden van behandelingen in radiotherapeutische centra verdeelt de NVRO de patiënten in drie groepen, zie onderstaand:

Gemiddelde wachttijd, gebaseerd op gegevens van oktober t/m december 2023

Categorie

Norm wachttijd NVRO

Gemiddelde wachttijd ZRTI

Acute indicaties
(bijv. een dreigende dwarsleasie)

Start behandeling binnen 24 uur voor 100% van de patiënten

100% binnen 24 uur behandeld
(norm NVRO)

Subacute indicaties
(bijv. ernstige pijn)

Start behandeling binnen 7 dagen voor 80% van de patiënten

5 dagen wachttijd

Overige indicaties

Start behandeling binnen 21 dagen voor 80% van de patiënten

15 dagen wachttijd

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u mogelijk eerder geholpen kunt worden.