Aanmelding

Uw behandelend arts uit het ziekenhuis heeft u aangemeld voor radiotherapie bij het ZRTI. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Daarna neemt het ZRTI contact met u op voor uw eerste afspraak.

Aanmelding

Nadat u bent aangemeld, belt een medewerker van het ZRTI u om een afspraak te maken. Dit kunt u verwachten: 

  • Na het telefonisch contact krijgt u per post een bevestiging van de afspraak en een brochure met informatie over de behandelroute. U krijgt ook een vragenlijst. Deze kunt u thuis invullen en meenemen naar uw eerste afspraak.
  • U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij het ZRTI. De receptioniste aan de balie ontvangt u en wijst u de weg.
  • De doktersassistente van de polikliniek maakt een foto van u. Deze foto komt in uw patiëntendossier te staan, zodat de medewerkers u kunnen herkennen. Ook uw andere gegevens en medicijnlijst komen in uw dossier. Daarnaast krijgt u van de doktersassistente een toestemmingsformulier. Daarop kunt u aangeven of u het ZRTI wel of niet toestemming geeft om gegevens over uw behandeling te delen met andere zorgverleners. 
  • Vervolgens kunt u in de wachtkamer wachten op het eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog of de physician assistant.

Uw eerste afspraak bij het ZRTI bestaat naast de aanmelding uit een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant, een voorlichtingsgesprek en een CT-scan. In totaal duurt dat ongeveer 2,5 uur.

Enkele adviezen

Voor een vlotte start van uw behandeling bij het ZRTI is het belangrijk dat u de volgende dingen meeneemt naar uw eerste afspraak:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het pasje van uw zorgverzekeraar
  • Een actuele lijst van uw medicijnen
  • De ingevulde vragenlijst van het ZRTI

Bij uw eerste afspraak worden er markeerlijnen op uw lichaam getekend (Zie CT scan). Deze geven af op uw kleding. Daarom kunt u die dag het beste donkere of oude kleding aantrekken. 

Patiënt bij het ZRTI.

Behandelroute (video)

Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen