Klachtenreglement

Bent u niet tevreden over uw behandeling bij het ZRTI? Bent u boos, verdrietig, bang of onzeker door een vervelende ervaring tijdens uw behandeling bij het ZRTI? Dan horen wij dat graag zodat we kunnen werken aan verbetering en eventueel naar een oplossing kunnen zoeken. Hieronder leest u hoe u uw ontevredenheid of klacht kunt uiten.

1. Gesprek met medewerker(s) of leidinggevende

Gaat uw klacht over een of meerdere medewerkers? Dan kunt u uw ontevredenheid het beste eerst met hen zelf bespreken of met hun leidinggevende. Een gesprek kan soms al veel oplossen. Uiteraard kunt u altijd nog een officiële klacht indienen.

2. Klacht indienen bij klachtenfunctionaris

Heeft het gesprek met de medewerker(s) of leidinggevende niet tot een bevredigend resultaat geleid? Of wilt u dit gesprek liever niet aangaan? Of gaat de klacht over het beleid van het ZRTI in het algemeen? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het ZRTI. U kunt de klacht indienen via het klachtenformulier dat u hier op de website vindt of bij de receptie kunt ophalen. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het ZRTI biedt ondersteuning en advies aan patiënten en houdt zich bezig met de onpartijdige opvang, bemiddeling en afhandeling van klachten. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens het klachtenreglement.

3. Gesprek met de raad van bestuur

Kunt u met de medewerker(s), leidinggevende en/of de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende afhandeling van uw klacht komen? Dan kunt u via de een gesprek aanvragen met de bestuurder van het ZRTI. U wordt dan binnen één week uitgenodigd voor een gesprek. Bij het gesprek kan naast de bestuurder eventueel ook een leidinggevende aanwezig zijn. Als de bestuurder in die periode niet aanwezig is, wordt u door een lid van het managementteam uitgenodigd. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

4. Klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen

Lukt het niet om tot een oplossing te komen of bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht? En heeft u alle bovenstaande mogelijkheden benut? Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Geschillencommissie.

Het recht om een klacht in te dienen komt voor uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.