Klachtenregeling

Dagelijks staan onze medewerkers voor u klaar om u de best mogelijke zorg in een aangename omgeving te bieden. Graag zien we dat uw ervaringen bij ons positief zijn. Het kan echter voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Wanneer u een vervelende ervaring heeft opgedaan binnen ons instituut kunt u dit met ons bespreken en/of een klacht bij ons indienen. Zo kunnen wij werken aan verbetering en samen met u naar een oplossing zoeken. Hieronder leest u hoe u uw ontevredenheid of klacht kunt uiten.

1. Gesprek met medewerker(s) of leidinggevende

Heeft uw klacht betrekking op een of meerdere medewerkers van het ZRTI? Wij adviseren u om uw ontevredenheid eerst zelf te bespreken met hen of met hun leidinggevende. Een gesprek kan soms al veel oplossen. U kunt er uiteraard altijd nog voor kiezen om alsnog een klacht in te dienen.

2. Klacht indienen bij de interne klachtenbehandelaar

Heeft het gesprek met de medewerker(s) of leidinggevende niet tot het resultaat geleid wat u hoopte? Of wilt u dit gesprek liever niet aangaan? Dan kunt u een klacht indienen bij mevrouw K. de Koeijer, interne klachtenbehandelaar van het ZRTI. Dit kan via het klachtenformulier op onze website of u kunt het formulier bij de receptie ophalen. Ook kunt u contact met haar opnemen via de gegevens hiernaast. Zij neemt contact met u op en start de klachtafhandeling op. Afhankelijk van de klacht is het mogelijk dat de externe klachtenfunctionaris ingeschakeld wordt om de klacht in behandeling te nemen. De interne klachtenbehandelaar heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de klachtenregeling.

3. Klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris

Dient u de klacht liever in bij een volledig onafhankelijke en externe klachtenfunctionaris? Dat kan. Onze externe klachtenfunctionaris biedt ondersteuning en advies aan patiënten. De contactgegevens vindt u hiernaast. De externe klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de klachtenregeling.

Het recht om een klacht in te dienen komt voor uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Interne klachtenbehandelaar

Mevrouw K. de Koeijer, interne klachtenbehandelaar
Email: klachten@zrti.nl
Tel: 088-4270153

Externe klachtenfunctionaris

Telefoon: 0183 – 68 28 29
E-mail: klachten@cbkz.nl
Post: CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris ZRTI, antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

De externe klachtenfunctionaris kan u na de klachtbehandeling ook informeren over eventuele vervolgmogelijkheden, zoals het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.