Vergoeding en tarieven

Het ZRTI heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Achmea, Menzis, ONVZ, DSW, Zorg en Zekerheid, ASR, Caresq en de aan hen gerelateerde merken. Deze zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van het ZRTI volledig. Het ZRTI brengt de kosten direct bij de zorgverzekeraar in rekening. Houd u wel rekening met uw eigen risico.

Ergens anders verzekerd?

Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan brengen wij de kosten van de behandeling bij u in rekening. Hiervoor gelden onze passanttarieven 2024 of, indien van toepassing, passanttarieven 2023. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling dan maar gedeeltelijk vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.

Niet verzekerd?

Als u niet verzekerd bent, dan brengen wij de kosten van de behandeling bij u in rekening. Hiervoor gelden onze passanttarieven 2024 of, indien van toepassing, de passanttarieven 2023.