Rechten van de patiënt

Patiënten van het ZRTI hebben bepaalde rechten, net als andere patiënten die een medische behandeling ondergaan. De rechten komen voort uit onder meer de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  

Patiënten hebben deze rechten:

  • Recht om duidelijke informatie te krijgen over de (voorgenomen) onderzoeken, de behandeling en ontwikkelingen daarin
  • Recht om aan te geven dat u juist géén informatie wilt krijgen
  • Recht om toestemming te geven voor het uitvoeren van de onderzoeken en medische behandeling (ook wel toestemmingsvereiste of informed consent genoemd)
  • Recht om uw medisch dossier in te zien en een kopie ervan te vragen
  • Recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen, gegevens te laten vernietigen en een eigen verklaring toe te voegen
  • Recht op privacy en bescherming en geheimhouding van uw medische gegevens
  • Recht om informatie te krijgen als er een incident is geweest met merkbare gevolgen voor u
  • Recht om een second opinion (tweede mening) te vragen aan een arts die niet betrokken is bij uw behandeling.

Daar staat tegenover dat u als patiënt verplicht bent uw behandelend arts zo goed mogelijk te informeren, uw medewerking te verlenen aan de behandeling en de zorgverlener te betalen.

Meer informatie over uw rechten als patiënt vindt u op de website van de Rijksoverheid en de Patiëntenfederatie.

Wij informeren u graag

Bij het ZRTI vinden we het belangrijk dat u als patiënt weet wat u te wachten staat. Daarom besteden we veel aandacht aan voorlichting. Zo heeft u voorafgaand aan de behandeling een voorlichtingsgesprek met een van onze laboranten en zal ook uw radiotherapeut-oncoloog u informeren. Hij of zij zal u altijd om toestemming vragen om de voorgenomen behandeling uit te voeren. Daarnaast heeft u uiteraard gelegenheid om vragen te stellen over uw behandeling en gezondheidstoestand. Informatie over wachttijden, tarieven en vergoeding van vervoer en andere praktische zaken plaatsen wij op onze website. Informatie over de registratie van kanker vindt u in de folder van het IKNL.

Wij bewaren uw gegevens

Elke patiënt van het ZRTI heeft een elektronisch patiëntendossier. Daarin staan onder meer persoonlijke gegevens en het behandelplan. U kunt uw dossier op verzoek inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Als u wilt, kunt u ook een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft. Conform de WGBO bewaart het ZRTI uw dossier tot tien jaar nadat het is aangemaakt of zoveel langer als nodig is voor goede zorgverlening. Het ZRTI bewaart het dossier ook na het overlijden van een patiënt.

Wij vragen uw toestemming

We bereiden uw behandeling nauwkeurig voor met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts. Dat gaat het beste als wij uw gegevens uit uw patiëntendossier met hen mogen delen, onder meer via elektronische uitwisseling of in patiëntbesprekingen. DIt mogen we echter alleen doen als dit van belang is voor uw behandeling én als u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming geeft. Daarom vragen wij bij uw eerste bezoek aan het ZRTI of u een toestemmingsformulier wilt invullen. Als u zich later bedenkt, kunt u uw keuze altijd veranderen.

Wij waarborgen uw privacy

Privacy vinden we zeer belangrijk. Daarom gaan we zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Niet alleen op de plaatsen waar uw gegevens digitaal zijn opgeslagen, maar ook aan de balie en in de spreekkamer. Zie ook onze privacyverklaring.