Patiëntenrechten

Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten. Wij verwijzen u daarvoor graag naar de volgende pagina's:

Daarnaast is er een Cliëntenraad actief waar u altijd met uw opmerkingen terecht kunt.