Patiëntenrechten

Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten. Wij verwijzen u daarvoor graag naar de volgende pagina's:

Daarnaast is er een Cliëntenraad actief waar u altijd met uw opmerkingen terecht kunt.

 

Kankerregistratie

Sommige gegevens uit het patiëntendossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Meer informatie daarover leest u in deze folder .