Wederzijds respect

Het ZRTI constateert  dat de zorgvraag en de houding van de patiënt verandert. Er is in toenemende mate sprake van een kritische en participerende houding.  We constateren ook dat patiënten mondiger worden, hetgeen soms ook met minder respect jegens onze medewerkers gepaard gaat.

Het beleid van het ZRTI is erop gericht om onze patiënten met veel respect te behandelen. Wij vragen van u hetzelfde.