September 2017

De wachttijd is het aantal dagen tussen aanmelding bij het ZRTI en de eerste bestraling.

Patiënten worden ingedeeld in drie verschillende groepen. Voor elke groep heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) normen gesteld aan de wachttijd. Het ZRTI volgt deze NVRO normen.

Streefnormen vanuit de NVRO:

1.    Acuut (bijvoorbeeld een dreigende dwarslaesie):
100% van de patiënten binnen 1 dag
2.    Sub-acuut (bijvoorbeeld uitzaaiingen met ernstige pijnklachten):
80% van de patiënten binnen 7 dagen, maximum wachttijd van 10 dagen
3.    Overige indicaties:
80% van de patiënten binnen 21 dagen, maximum wachttijd van 28 dagen

 

De gemiddelde wachttijd bij het ZRTI voor de periode januari t/m september 2017:

1.    Patiënten met acute aandoening: 100% binnen 24 uur geholpen

2.    Patienten met sub-acute aandoening: gemiddelde wachttijd van 5,9 dagen

3.    Patiënten met overige aandoeningen: gemiddelde wachttijd van 17.0 dagen

Maandelijks wordt de gemiddelde wachttijd op deze website aangepast.