Juni 2018

De wachttijd is het aantal dagen tussen de aanmelding bij het ZRTI door de verwijzend specialist en de eerste bestraling bij het ZRTI.
De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wij hanteren daarnaast de normen van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), waarbij onze patiënten ingedeeld worden in drie categorieën:

1.    Patiënten met een acute aandoening (bijvoorbeeld een dreigende dwarslaesie): 100% van de patiënten wordt binnen 1 dag behandeld
2.    Patiënten met een sub-acute aandoening (bijvoorbeeld uitzaaiingen met ernstige pijnklachten): 80% van de patiënten wordt binnen 7 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 10 dagen
3.    Patiënten met overige aandoeningen: 80% van de patiënten wordt binnen 21 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 28 dagen

De gemiddelde wachttijd bij het ZRTI locatie Vlissingen t/m juni 2018:
1.    Acuut: 100% binnen 24 uur geholpen
2.    Sub-acuut: mediane wachttijd van 8 dagen
3.    Overige indicaties: mediane wachttijd van 21 dagen

De gemiddelde wachttijd bij het ZRTI locatie Roosendaal t/m juni 2018:
1.    Acuut: 100% binnen 24 uur geholpen
2.    Sub-acuut: mediane wachttijd van 7 dagen
3.    Overige indicaties: mediane wachttijd van 20 dagen

Maandelijks wordt de mediane wachttijd op deze website aangepast.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.