Vergoeding zittend ziekenvervoer

Vergoeding zittend ziekenvervoer

Bij een behandeling met radiotherapie voor een kwaadaardige aandoening, komt u in aanmerking voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. Dit kan vervoer met de eigen auto, openbaar vervoer of vervoer met de taxi zijn. Als u kiest voor vervoer per taxi, adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar inzake de keuze van het taxibedrijf.

Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer / taxivervoer

Wilt u gebruik maken van vervoer dan dient u hier vooraf toestemming voor aan te vragen via een aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Dit aanvraagformulier moet u eerst zelf invullen en ondertekenen en vervolgens laten ondertekenen door uw behandelend arts. Iedere verzekeraar heeft een eigen aanvraagformulier dat u van de website kunt downloaden (in de meeste gevallen onder het kopje 'formulieren'). Via onderstaande links komt u op de formulieren van de meest bij ons voorkomende verzekeraars:

CZ , IZA , OHRA , Delta Lloyd , Unive/Zekur, Zilveren Kruis

Voor een snelle verwerking kunt u het ingevulde formulier meenemen naar uw eerste consult.

Akkoordverklaring

Van de verzekeraar ontvangt u een akkoordverklaring of machtiging. Deze akkoordverklaring is het bewijs dat u recht heeft op een vergoeding. Houdt u wel rekening met de wettelijke eigen bijdrage  en het eigen risico. Een kopie van de akkoordverklaring geeft u bij de eerste rit aan de vervoerder mee. Het origineel bewaart u zelf.

Taxivervoer aanvragen

Als u in het bezit bent van een vervoersmachtiging, dient u zelf het taxivervoer aan te vragen bij het taxibedrijf. U dient dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Klanten van Zilveren Kruis bellen hiervoor een centraal nummer: 0900-8294224.

Declaratie

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u de afsprakenkaart en vervoersbewijzen samen het ingevulde declaratieformulier vervoerskosten opsturen naar uw verzekeraar. Voor het declaratieformulier kunt u terecht op de website van uw verzekeraar of hier:

CZ, IZA , OHRA, Delta Lloyd , Zilveren Kruis, Unive/Zekur


Overige aandachtspunten

  • Maak een afspraak voor het taxivervoer minimaal 24 uur van te voren
  • Als u de vervoerder van te voren aangeeft hoe lang u voor de behandeling nodig denkt te hebben, dan kan de vervoerder op u wachten of op tijd voor een andere vervoerder zorgen.
  • Indien u een klacht heeft over het taxivervoer kunt u dit bij onze receptie melden.

 

De vergoeding van zittend ziekenvervoer is een service van uw zorgverzekeraar. Door middel van deze informatie willen wij het aanvragen van ziekenvervoer vergemakkelijken.  Het ZRTI stelt zich daarom niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw verzekeraar.