Locatie Vlissingen voorjaar 1.jpg

Aanstelling interim-bestuur ZRTI

Op 20 juli jl. is Tanja Snijders – de Vos teruggetreden als bestuurder van het ZRTI.  Zij heeft als bestuurder vanaf 2008 leiding gegeven aan het ZRTI.  

 

Met ingang van 22 juli 2019 nemen de heer P. (Peter) Jongens en de heer C. (Kees) Griep tijdelijk de bestuurlijke taken over om de continuïteit van het ZRTI optimaal te waarborgen.  

Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2020. Indien op dat moment de bestuurdersfunctie nog niet definitief is ingevuld, zal de periode verlengd worden.

We kijken uit naar een mooie en prettige samenwerking.

  • 25-07-2019
  • Algemeen