ZRTI Roosendaal 3 1500.jpg

Maatregelen vanwege Coronavirus

Het Coronavirus heeft zich verspreid in Nederland en daarom heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. De behandelingen van het ZRTI gaan in principe gewoon door, met net zoveel zorg en persoonlijke aandacht als op andere momenten. De manier waarop we dat doen is soms wel anders dan gebruikelijk, want ook wij nemen maatregelen om onze patiënten en medewerkers te beschermen.

Dit nieuwsbericht is geactualiseerd op 5 november 2021. 

 

Instructies voor patiënten van het ZRTI

 1. Heeft u koorts (tenminste 38oC)?
  Of, als u 70 jaar of ouder bent, heeft u een koortsig gevoel?
 2. En/of heeft u één of meer van de volgende verschijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, benauwdheid, diarree, maag- of darmklachten, verlies van reuk of smaak, of andere griepverschijnselen?
 3. Is een huisgenoot positief getest op Corona?

Zo JA, bel dan naar het ZRTI om te overleggen of u voor uw behandeling naar het ZRTI kunt komen.

Zo NEE, dan kunt u gewoon naar het ZRTI komen. We vragen dan uw aandacht voor het volgende: 

 • Draag een mondkapje vanaf binnenkomst tot vertrek. Houd, als het mogelijk is, uw mondkapje ook tijdens de behandeling op.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen. Ook aan de balie, in de wachtruimten en in de behandelruimten.
 • Neem maximaal één begeleider mee. Bij uw afspraken met de arts, het voorlichtingsgesprek en uw eerste bestralingsafspraak ma­­g u maximaal één persoon meenemen. Wij vragen u bij uw andere bezoeken alleen te komen.
 • Was uw handen regelmatig. Als u binnenkomt, voordat u naar huis gaat, als u uw neus heeft gesnoten, en nadat u naar de wc bent geweest.

Gaat u naar het buitenland of bent u pas teruggekeerd uit het buitenland? Volg dan de instructies van de Rijksoverheid. Neem zo nodig telefonisch contact op met het ZRTI om afspraken te maken over uw behandeling. 

Instructies voor bezoekers van het ZRTI

Komt u met een patiënt mee als begeleider? De voorwaarde is dat u:

 • geen koorts heeft (38oC of hoger);
 • EN geen corona-gerelateerde verschijnselen heeft zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, benauwdheid, diarree, maag- of darmklachten, verlies van reuk of smaak, of andere griepverschijnselen.

Adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen

 • Vermijd drukte
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Geef geen hand aan anderen.
 • Was en desinfecteer regelmatig uw handen. Volg hierbij de instructies voor goed handenwassen.
 • Bedek uw mond/neus met uw elleboog bij hoesten/niezen. Of hoest met een afgewend gezicht, met de hand voor de mond, en gebruik een papieren zakdoek. Gooi de papieren zakdoek na één keer gebruiken in een afvalemmer en was uw handen met water en zeep.
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen.
 • Zorg voor een schone omgeving.
 • Volg instructies van de landelijke overheid.

Het ZRTI volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld voor het inzetten en testen van personeel en voor het gebruik van beschermende middelen zoals mondkapjes.

 • 03-02-2020
 • Algemeen