Nieuwsheader corona website.jpg

Maatregelen vanwege Coronavirus

Het Coronavirus breidt zich uit. De behandelingen van het ZRTI gaan in principe gewoon door, met net zoveel zorg en persoonlijke aandacht als op andere momenten. De manier waarop we dat doen is soms wel anders dan gebruikelijk, want we nemen maatregelen om onze patiënten en medewerkers te beschermen.

Dit nieuwsbericht is geactualiseerd op 31 maart 2020. 

 

Instructies voor patienten van het ZRTI

 1. Heeft u koorts (tenminste 38oC)?
  Of, als u 70 jaar of ouder bent, heeft u een koortsig gevoel?
 2. En/of heeft u ten minste één van de volgende verschijnselen: hoesten, kortademigheid of een fikse neusverkoudheid?

Zo JA, neem dan direct telefonisch contaat op met uw huisarts en overleg met uw specialist of behandelend radiotherapeut-oncoloog of u voor uw behandeling naar het ZRTI kunt komen.

Zo NEE, dan kunt u gewoon naar het ZRTI komen. We vragen dan uw aandacht voor het volgende: 

 • Kom alleen; neem geen bezoekers mee naar uw afspraken voor de bestralingen. Bij uw eerste afspraak en het consult met de arts mag u wel maximaal één persoon meenemen. Ook als u sterk afhankelijk bent van hulp van anderen mag u maximaal één persoon meenemen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen. Ook aan de balie en in de wachtkamer.
 • Was uw handen regelmatig.

Instructies voor bezoekers van het ZRTI

Kom niet naar het ZRTI als dat niet strikt noodzakelijk is. Begeleidt u iemand, wacht dan buiten of in de auto. Wilt u iets vragen, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Patiënten die hulpbehoevend zijn of voor de eerste keer in het ZRTI komen, mogen wél maximaal één persoon mee naar binnen nemen. Een voorwaarde is wel dat de bezoeker geen koorts heeft (38oC of hoger) EN geen verkoudsheidsklachten heeft zoals hoesten of kortademigheid.

Adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Geef geen hand aan anderen.
 • Was en desinfecteer regelmatig uw handen. Volg hierbij de instructies voor goed handenwassen.
 • Bedek uw mond/neus met uw elleboog bij hoesten/niezen. Of hoest met een afgewend gezicht, met de hand voor de mond, en gebruik een papieren zakdoek. Gooi de papieren zakdoek na één keer gebruiken in een afvalemmer en was uw handen met water en zeep.
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen.
 • Zorg voor een schone omgeving.
 • Volg instructies van de landelijke overheid.

Actuele informatie over het Coronavirus vindt u op de websites de Rijksoverheid en het RIVM.

Beleid van het ZRTI

 • Behandelingen gaan zoveel mogelijk door, met veel aandacht voor preventie en veiligheid.
 • Nieuwe patiënten krijgen op een andere manier voorlichting dan via de gebruikelijke voorlichtingsgesprekken.
 • We voorkomen dat er veel mensen tegelijkertijd in het ZRTI zijn door het aantal bezoekers/begeleiders te beperken en afspraken te verspreiden over de dag. Dit betekent dat we tijdelijk niet vragen naar de voorkeurstijden voor afspraken.
 • Er liggen voorlopig geen puzzels en tijdschriften in de wachtkamers en er is geen fruit.
 • We geven geen hand aan patiënten, bezoekers en anderen.
 • Medewerkers met verkoudheids- of luchtwegklachten én koorts blijven thuis tot een dag nadat de klachten over zijn.
 • Alle niet noodzakelijke bijeenkomsten binnen het ZRTI en bijeenkomsten met medewerkers buiten het ZRTI worden geannuleerd of vinden plaats via telefoon of videoconferentie.
 • Er vindt zo weinig mogelijk uitwisseling van personeel plaats tussen de vestigingen in Vlissingen en Roosendaal.
 • Medewerkers werken thuis voor zover hun taken dit toelaten en mits dit niet leidt tot vertraging van behandelingen.

 • 03-02-2020
 • Algemeen