ZRTI Roosendaal 3 1500.jpg

Maatregelen vanwege Coronavirus

Het Coronavirus heeft zich verspreid in Nederland en daarom heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. De behandelingen van het ZRTI gaan in principe gewoon door, met net zoveel zorg en persoonlijke aandacht als op andere momenten. De manier waarop we dat doen is soms wel anders dan gebruikelijk, want ook wij nemen maatregelen om onze patiënten en medewerkers te beschermen.

Dit nieuwsbericht is geactualiseerd op 11 mei 2020. 

 

Instructies voor patienten van het ZRTI

 1. Heeft u koorts (tenminste 38oC)?
  Of, als u 70 jaar of ouder bent, heeft u een koortsig gevoel?
 2. En/of heeft u één of meer van de volgende verschijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, benauwdheid, diarree, maag- of darmklachten, verlies van reuk of smaak, of andere griepverschijnselen?

Zo JA, bel dan naar het ZRTI om te overelggen of u voor uw behandeling naar het ZRTI kunt komen.

Zo NEE, dan kunt u gewoon naar het ZRTI komen. We vragen dan uw aandacht voor het volgende: 

 • Kom alleen; neem geen bezoekers mee naar uw afspraken voor de bestralingen. Bij het eerste consult met de arts mag u wel maximaal één persoon meenemen. Ook als u sterk afhankelijk bent van hulp van anderen mag u maximaal één persoon meenemen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen. Ook aan de balie, in de wachtkamer en in de behandelruimten. Ga na uw afspraak meteen naar huis; blijf niet langer dan nodig is.
 • Was uw handen regelmatig. Als u binnenkomt, voordat u naar huis gaat, als u uw neus heeft gesnoten, en nadat u naar de wc bent geweest.

Bent u pas met het vliegtuig teruggekeerd uit een gebied waar veel corona voorkomt? Volg dan de instructies van de Rijksoverheid en blijf 14 dagen na aankomst in Nederland thuis in quarantaine. Neem telefonisch contact op met het ZRTI om afspraken te maken over uw behandeling. 

Instructies voor bezoekers van het ZRTI

 • Kom niet naar het ZRTI als dat niet strikt noodzakelijk is.
 • Begeleidt u iemand, wacht dan buiten of in de auto.
 • Wilt u iets vragen, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.
 • Patiënten die hulpbehoevend zijn of voor het eerste consult met de arts naar het ZRTI komen, mogen wél maximaal één persoon mee naar binnen nemen. Een voorwaarde is dat de bezoeker:
  • geen koorts heeft (38oC of hoger);
  • EN geen corona-gerelateerde verschijnselen heeft zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, benauwdheid, diarree, maag- of darmklachten, verlies van reuk of smaak, of andere griepverschijnselen;
  • EN in de afgelopen 14 dagen niet met het vliegtuig is teruggekeerd uit een land waar veel corona voorkomt.

Adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Geef geen hand aan anderen.
 • Was en desinfecteer regelmatig uw handen. Volg hierbij de instructies voor goed handenwassen.
 • Bedek uw mond/neus met uw elleboog bij hoesten/niezen. Of hoest met een afgewend gezicht, met de hand voor de mond, en gebruik een papieren zakdoek. Gooi de papieren zakdoek na één keer gebruiken in een afvalemmer en was uw handen met water en zeep.
 • Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen.
 • Zorg voor een schone omgeving.
 • Volg instructies van de landelijke overheid.

Het ZRTI volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld voor het inzetten en testen van personeel en voor het gebruik van beschermende middelen zoals mondkapjes.

Beleid van het ZRTI

 • Behandelingen gaan zoveel mogelijk door, met veel aandacht voor preventie en veiligheid.
 • Nieuwe patiënten krijgen op een andere manier voorlichting dan via de gebruikelijke voorlichtingsgesprekken.
 • We voorkomen dat er veel mensen tegelijkertijd in het ZRTI zijn door het aantal bezoekers/begeleiders te beperken en afspraken te verspreiden over de dag. Dit betekent dat we tijdelijk niet vragen naar de voorkeurstijden voor afspraken.
 • Er liggen voorlopig geen puzzels en tijdschriften in de wachtkamers en er is geen fruit.
 • We geven geen hand aan patiënten, bezoekers en anderen.
 • Medewerkers met verkoudheidsklachten, koorts of andere griepverschijnselen blijven thuis tot twee dagen nadat de klachten over zijn.
 • Bijeenkomsten kunnen doorgaan wanneer het mogelijk is dat de deelnemers minimaal anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Daarnaast wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van overleg via telefoon of videoconferentie.
 • Medewerkers werken zo veel mogelijk thuis voor zover hun taken dit toelaten en dit niet leidt tot vertraging van behandelingen of andere processen.

 • 03-02-2020
 • Algemeen