201902 Gezamelijk spreekuur OC-ZRTI

Gezamenlijk spreekuur voor baarmoederkanker krijgt vaste dag in de maand

Kun je de controles na baarmoederkanker zomaar samenvoegen zonder op zorg in te leveren? Jazeker! Dat bewijzen het Oncologiecentrum van het Bravis ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) met een gezamenlijk spreekuur voor vrouwen met baarmoederkanker die nabehandeld zijn met bestraling. De slimme samenwerking heeft ervoor gezorgd dat patiënten de gang naar het ziekenhuis veel minder vaak hoeven te maken. Zowel de patiënten als de artsen zijn heel positief over het spreekuur nieuwe stijl dat op 5 februari 2019 officieel van start is gegaan.

De helft minder controles

Van de vrouwen die de diagnose baarmoederkanker krijgen, heeft ongeveer 50% aanvullende radiotherapie nodig. Na de bestraling volgt een follow-up van vijf jaar. In deze follow-up wordt gekeken of de ziekte niet is teruggekeerd en of er vroege of late bijwerkingen zijn van de bestralingen. Ook wordt de emotionele ontwikkeling na de behandeling besproken. Hiervoor werden altijd zes controles per jaar ingepland; drie keer bij de gynaecoloog en nog eens drie keer bij de radiotherapeut-oncoloog. Dat is nu verleden tijd. Door het combineren van beide specialisaties in één spreekuur hoeft de patiënt nog maar drie keer per jaar naar het Oncologisch Centrum in Roosendaal te komen.

Beter voor herstel

‘Ook al is de patiënt in principe genezen, elke afspraak is toch een enorme belasting’, zegt dr. Peggy Vencken, ‘want ieder contact met het ziekenhuis zorgt ervoor dat zij weer actief bezig is met haar ziekte. Veel vrouwen worden dan opnieuw bang en onzeker, gaan piekeren of slapen de nachten voorafgaande aan de afspraak slecht. Ze komen vaak heel zenuwachtig naar het spreekuur. Dit is niet bevorderlijk voor het herstel. Daarom is het heel prettig dat we het aantal afspraken met de helft hebben kunnen reduceren.’  

Profiteren van elkaars expertise

Zowel oncologisch gynaecoloog Peggy Vencken als radiotherapeut-oncoloog Inge Jacobs zien alleen maar voordelen van het gezamenlijk spreekuur. ‘Door het gynaecologisch onderzoek nu meteen met ons tweeën te doen, maken we het minder zwaar voor de patiënt maar kunnen we ook adequater reageren’, zegt Vencken. ‘We profiteren van elkaars expertise,’ vult Jacobs aan: ‘Als een patiënt een klacht had die niet van de bestraling kon komen, moest ik adviseren om nog maar eens een afspraak met de gynaecoloog te maken. Zo’n antwoord is natuurlijk niet wenselijk en levert nog meer stress op. Nu kunnen bijzonderheden direct worden gesignaleerd, samen worden besproken en aangepakt.’ 

Praktisch

Mevrouw Knegtmans, die ook gebruik maakt van het gezamenlijk spreekuur, is heel tevreden over de gecombineerde zorg. ‘Ik heb hele zorgzame dokters, het zijn allebei vriendelijke en aardige mensen waarmee ik tijdens mijn behandeling echt een band heb opgebouwd. Maar ik ben blij dat ik nu niet meer zo vaak naar het spreekuur hoef’, vertelt ze. ‘Ik ga nog maar twee keer per jaar op controle en zie mijn artsen dan tegelijkertijd. Dat is veel fijner, ook voor mijn man. Wij hoeven niet meer zo vaak naar het ziekenhuis te rijden, te parkeren en te wachten in de wachtkamer.’

Life-coach

Het gezamenlijk spreekuur duurt 20 minuten. Naast de oncologisch gynaecoloog en de radiotherapeut-oncoloog is er nog een derde zorgverlener aanwezig, namelijk een life-coach. Zij begeleidt patiënten met kanker tijdens de hele behandeling en erna. Ze is het vaste aanspreekpunt en biedt ondersteuning om de emotionele kant van de ziekte te verwerken.

Iedere eerste dinsdag van de maand

‘Eigenlijk is de samenwerking tussen de gynaecologisch oncoloog, de radiotherapeut-oncoloog en de life-coach op een hele natuurlijke manier tot stand gekomen’, vertelt Inge Jacobs. ‘Zo’n anderhalf jaar geleden besloten we op eigen initiatief om bij elkaar aan te schuiven wanneer een patiënt bij een van ons op spreekuur kwam. Dat was vanaf het begin een prettige samenwerking. Maar het was soms wel een hele zoektocht naar een geschikt tijdstip waarop iedereen kon. Daarom hebben we vanaf nu een vaste dag: elke eerste dinsdag van de maand is het gezamenlijk spreekuur.’

Mevrouw Knegtmans en haar man bezoeken het gezamenlijk spreekuur met (v.l.n.r.) radiotherapeut-oncoloog radiotherapeut Inge Jacobs, life-coach Femke Runderkamp en oncologisch gynaecoloog Peggy Vencken

  • 20-02-2019
  • Algemeen