Personeel bij toestel VL (Small).jpg

Onze medewerkers in het zonnetje!

Vandaag is het de Dag van de Stralende Beroepen! Een bijzondere dag waarop meer bekendheid wordt gegeven aan het belang van de medische beeldvorming en radiotherapie voor de gezondheidszorg. En daar doen we als ZRTI natuurlijk graag aan mee. 

In het ZRTI werken namelijk verschillende disciplines aan hoogwaardige bestraling van mensen met kanker. Zoals de MBB’ers: medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige. Ofwel de radiotherapeutisch laboranten. Zij hebben dagelijks contact met onze patiënten en maken op aangeven van de artsen de bestralingsplannen die ze vervolgens nauwkeurig en veilig uitvoeren. De klinisch fysici hebben in dit proces een belangrijke controlerende rol. Een mooie samenwerking binnen onze organisatie!

Hen en alle andere aanwezige collega’s trakteerden we vandaag op een heerlijk soepje tijdens de lunch. Bedankt collega’s, voor al jullie inzet! 

  • 08-11-2022
  • Algemeen