CKF_ZRTI_voorlichtingsfoto's_31-01-2023_LR-3631.jpg

Primeur voor het ZRTI: diamanten kwaliteitskeurmerk

Geen goud of platina, maar een diamanten kwaliteitskeurmerk. De hoogste waardering in de Nederlandse zorg die Qualicor Europe kan toekennen. Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) met locaties in Vlissingen en Roosendaal heeft als eerste radiotherapeutisch instituut in Nederland het kwaliteitsniveau Qmentum Global diamant behaald. Een niveau dat letterlijk uitblinkt in zorg met een schitterend randje. Volgens de auditcommissie is in de kleinste details merkbaar en voelbaar dat onze medewerkers vakkundig en persoonsgericht zijn, zowel richting de patiënt als naar elkaar.

‘De mooie uitkomst van deze audit is écht een gezamenlijke prestatie van ons allemaal. Dat maakt ons als bestuurders extra trots’, aldus bestuurders Peter Jongens en Kees Griep. ‘Iedere dag zetten we ons er met elkaar voor in om onze patiënten te omringen met warme zorg en aandacht, met hoogwaardige radiotherapie en apparatuur. Deze waardering bevestigt dat we staan voor kwaliteit en dat ook in de praktijk brengen.’ Dat blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek onder patiënten. ‘De warme ontvangst, huiselijke wachtkamers en aandacht voor de patiënt als persoon wordt enorm gewaardeerd’, aldus Kyra de Koeijer, kwaliteitsadviseur bij het ZRTI.

Kwaliteitsdenken
Een team van auditoren bezocht in april onze locaties in Vlissingen en Roosendaal. Kyra vertelt: ‘We kregen complimenten over de behandelroute voor onze patiënten op de website, het vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers en de praktische aanpak en professionele instelling van onze medewerkers. Collega’s zijn met elkaar gericht op voortdurende verbetering, en dát is kwaliteitsdenken.’

Een tweede primeur
Vier jaar geleden behaalden we met hoge waarderingen ook al een mijlpaal bij onze accreditatie. ‘Dat bevestigt de werkcultuur van continue verbetering’, aldus Peter. ‘Met elkaar richten we ons voortdurend op het verbeteren van werkprocessen maar ook borgen we de doorgevoerde verbeteringen. Qualicor Europe toetst ons om de vier jaar, maar met onze medewerkers toetsen we de kwaliteit van onze zorg doorlopend.’

Over Qualicor
In Nederland heeft NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) de kwaliteitsnorm per 2013 geïntroduceerd. NIAZ heet sinds 2020 Qualicor Europe. Zij actualiseren het normenkader regelmatig in nauwe samenspraak met zorgprofessionals.

  • 25-06-2024
  • Algemeen