Lijnen tekenen CT RD (Small).jpg

Samenwerking ZRTI en HollandPTC voor protonentherapie

Het is voor het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) nu mogelijk om patiënten uit Zeeland en Brabant, die voor protonentherapie in aanmerking komen, rechtstreeks te verwijzen naar Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) Delft.

Inmiddels heeft het ZRTI haar eerste patiënt met borstkanker al verwezen. Beide partijen zijn blij met deze samenwerking en streven er naar hun patiënten de best mogelijke zorg te verlenen.

Verwijzing

Als een patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie, verwijst de radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI hem of haar naar een centrum voor protonentherapie. Tot 2017 konden patiënten alleen bij behandelcentra in het buitenland deze vorm van radiotherapie krijgen. Sinds 2018 kan dit bij UMCG in Groningen, Maastro in Maastricht en HollandPTC in Delft. In Nederland wordt protonentherapie alleen gegeven bij tumorsoorten waarvan verwacht wordt dat protonentherapie duidelijk meer voordeel zal hebben dan de gewone radiotherapie met fotonen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen HollandPTC en het ZRTI of over protonentherapie? Kijk dan eens op de website van HollandPTC of het ZRTI.

  • 12-12-2019
  • Algemeen