NIAZ-logo voor website.jpg

ZRTI behaalt als eerste radiotherapeutisch instituut in Nederland keurmerk NIAZ-Qmentum Global

Vlissingen/Roosendaal - Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) heeft het accreditatieschema NIAZ-Qmentum Global behaald. Wij zijn daarbij het eerste radiotherapeutisch instituut dat volgens de eisen van dit accreditatieschema is getoetst en dit met een positief resultaat heeft afgerond. Hiermee is aangetoond dat we beschikken over een werkcultuur die gericht is op voortdurende verbetering. Volgens de auditcommissie wordt de patiënt letterlijk en figuurlijk omringd met warme zorg, aandacht en toewijding.

“We zijn ontzettend blij met deze positieve uitkomst!” zeggen bestuurders Kees Griep en Peter Jongens. “De accreditatie bevestigt dat wij staan voor kwaliteit en dat we dit ook in de praktijk brengen. Alle medewerkers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het is echt een gezamenlijke prestatie van ons allemaal en dat maakt ons als bestuurders extra trots.”

In 2016 heeft het ZRTI voor de eerste keer de accreditatie NIAZ-Qmentum behaald. Het behalen van het huidige accreditatieschema is een vervolg, op basis van het nieuwe normenkader NIAZ-Qmentum Global. Dit normenkader is sinds 1 januari 2020 leidend en legt meer nadruk op het patiëntperspectief. Een aantal ziekenhuizen is inmiddels getoetst volgens dit normenkader. Het ZRTI is het eerste radiotherapeutisch instituut dat beoordeeld is en dit met een goed resultaat voor zowel de locatie in Vlissingen als in Roosendaal heeft afgerond.

De audit

In maart werden onze locaties in Vlissingen en Roosendaal drie dagen bezocht door een team van auditoren. Nét voordat de corona-maatregelen afgekondigd werden. Tijdens die dagen hebben zij de kwaliteit van zorg op een groot aantal criteria beoordeeld. De bestuurders vertellen: “De auditoren hebben ervaren dat het kwaliteitsdenken gedragen wordt door iedereen in het ZRTI. Met name patiëntparticipatie zit echt in het DNA van de medewerkers.” Daarmee kan het ZRTI zich meten met grotere organisaties. Vanuit de auditcommissie kwamen er complimenten voor de betrokkenheid van de medewerkers en de manier waarop patiënten omringd worden met warmte en aandacht. Vanaf binnenkomst tot vertrek staat de patiënt echt centraal.  

Het accreditatieprogramma

Het accreditatieprogramma Qmentum is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada International in samenspraak met professionals wereldwijd en wordt inmiddels ingevoerd in meer dan 27 landen. In Nederland heeft NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) de kwaliteitsnorm per 2015 geïntroduceerd. Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Als ZRTI hebben wij gekozen voor Qmentum omdat dit accreditatieschema, in tegenstelling tot sommige andere keurmerken, echt de praktijk toetst.

Meer informatie: https://www.niaz.nl/accreditatie/instellingen/zuidwest-radiotherapeutisch-instituut-zrti

  • 23-04-2020
  • Algemeen