2020_ZRTI_VLISSINGEN_SHOT_4655.jpg

ZRTI vernieuwt en digitaliseert vragenlijst patiënttevredenheid

Wij vinden de mening van onze patiënten erg belangrijk. Daarom hebben wij per 1 januari 2021 onze papieren patiënttevredenheidsenquête gedigitaliseerd en vernieuwd.

Met deze vernieuwde vragenlijst vragen we specifieker naar ervaringen en beleving van onze patiënten. Hierdoor blijven wij onze zorg nog beter afstemmen op de individuele patiënt. Ook draagt de digitalisering bij aan meer efficiëntie en kunnen we eenvoudiger analyses en rapportages maken. De uitkomsten maken voor ons concreter waar vanuit patiëntoogpunt verbeteringen mogelijk zijn. In 2019 en 2020 gaven patiënten ons gemiddeld een 9,0. Iets waar we trots op zijn en waar we graag aan blijven werken!

  • 07-01-2021
  • Algemeen