Afbeelding Noona app.jpg

ZRTI zet samen met patiënt stap in registratie van behandeluitkomsten dankzij inzet van Noona

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) en Varian zijn een overeenkomst aangegaan voor de inzet van Noona. We zijn daarmee de eerste Nederlandse zorgorganisatie die Noona gaat benutten voor het registreren van medische uitkomsten van behandelingen, in dit geval van radiotherapeutische behandelingen (bestralingen) voor mensen met kanker. Sinds eind augustus hebben de eerste patiënten de Noona-app in gebruik genomen. 

Noona is een nieuwe software-oplossing met veel mogelijkheden voor het digitaal meten van ervaringen van patiënten voorafgaand, tijdens en na de behandeling. Dit worden ook wel de patient reported outcome measures (PROMs) genoemd. Door de inzet van Noona kan de patiënt via een gebruiksvriendelijke app op de mobiele telefoon, tablet of PC zijn/haar ervaringen met bijvoorbeeld bijwerkingen van de behandeling invoeren. De gegevens worden rechtstreeks ingevoerd in de Noona-applicatie waardoor zowel de patiënt zelf als de radiotherapeut-oncoloog van het ZRTI een beter inzicht kunnen krijgen in eventuele klachten tijdens en na de behandeling. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken om het verloop van de behandeling te volgen en tijdens de controle bezoeken te bespreken.

Beginnen met een kleine groep

In 2019 zijn we gestart met het afnemen van gestandaardiseerde vragenlijsten aan een groep patiënten met prostaatkanker. De vragenlijsten worden nu nog op papier uitgedeeld, ingevuld en handmatig in het elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Met de ingebruikname van Noona wordt dat hele proces gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dat leidt tot meer gebruiksgemak voor de patiënt en minder registratielast voor de zorgprofessional. Dat is de eerste stap die we vanaf eind augustus zetten. Een volgende stap is dat de toepassing ook beschikbaar komt voor patiënten met borstkanker en patiënten met longkanker. Op langere termijn zijn er nog meer voordelen van het digitaal en gestandaardiseerd inzichtelijk maken van resultaten van een behandeling. Zo kunnen op den duur gegevens van groepen patiënten met elkaar vergeleken worden waardoor trends en patronen zichtbaar kunnen worden. Dat biedt waardevolle aanknopingspunten om bestaande behandelmethoden en -processen verder te verfijnen en op maat voor de patiënt aan te bieden.

ZRTI en Varian

Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend in de gaten en werken we samen met Varian, de leverancier die ons voorziet van high tech-bestralingsapparatuur en software waarmee state-of-the-art-behandeltechnieken mogelijk zijn.

  • 01-09-2020
  • Algemeen