"Ik dacht: bij zo'n prettige organisatie wil ik wel horen"

De echtgenote van Cor Rus-Hartland was twee jaar geleden bij het ZRTI behandeld, toen hij in de wachtkamer een oproep zag voor nieuwe leden van de cliëntenraad. “Ik heb al sinds mijn achttiende diverse bestuursfuncties bekleed en ik dacht: bij zo’n prettige organisatie als het ZRTI wil ik horen.”

“Want hoewel niemand voor zijn plezier naar het ZRTI gaat: als het dan tóch moet, is het een prettige plek om te zijn. Vandaar dat ik me heb aangemeld voor de cliëntenraad en eind 2017 lid ben geworden. De cliëntenraad van het ZRTI doet meer dan de gemiddelde cliëntenraad van een zorginstelling. Dat komt doordat zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht heel open zijn en ons ook raadplegen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en vernieuwingen die de cliënt niet direct aangaan. Wanneer er bijvoorbeeld wordt verbouwd, wordt onze mening niet alleen gevraagd over de ruimtes waar de cliënten komen en verblijven, maar ook over de kantoren. Met als achterliggende gedachte: als de medewerkers tevreden zijn, komt dat ook de patiënt ten goede.''

De cliëntenraad

”De cliëntenraad is het afgelopen jaar onder meer betrokken geweest bij het ter beschikking stellen van omslagdoeken aan vrouwen die met ontkleed bovenlijf van de kleedruimte naar de bestralingsruimte moeten lopen. “Vrouwen voelen zich dan heel kwetsbaar. De omslagdoeken nemen het onbehagen deels weg. In het komende jaar willen we informele bijeenkomsten gaan organiseren waarbij cliënten en oud-cliënten, fysici en artsen met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast willen we dit jaar regelmatig plaatsnemen in de wachtruimte, om daar van cliënten te horen hoe ze hun behandeling en verblijf bij het ZRTI ervaren. We kunnen zo hopelijk informatie en meningen verzamelen aan de hand waarvan verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.”