Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.

De cliëntenraad van het ZRTI: 

 • laat zich informeren over interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor het ZRTI
 • volgt landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en patiëntparticipatie
 • voert met regelmaat panelgesprekken met patiënten om inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen
 • stelt vragen en geeft het ZRTI gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de strategie en het beleid van het ZRTI
 • stelt ieder jaar een jaarplan en jaarverslag op
 • overlegt met:
  • de raad van bestuur (zes keer per jaar)
  • een vertegenwoordiging van de raad van toezicht (twee keer per jaar)
  • vertegenwoordigers van de medisch fysische staf (twee keer per jaar)
  • vertegenwoordigers van de ondernemingsraad (twee keer per jaar)

De cliëntenraad ontleent zijn bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

Samenstelling

De leden van de cliëntenraad zijn patiënt (geweest), naaste van een patiënt of op een andere manier nauw betrokken bij mensen met kanker. De leden zijn, van links naar rechts:  

 • Ingrid Koopman, voorzitter (Bergen op Zoom) 
 • Conny Robbeson, lid (Rucphen)
 • Cor Rus-Hartland, lid (Zevenbergen) 
 • René de Voogd, lid (Middelburg)
 • Nico Koolen, lid (Rucphen)
 • Jozien Serier, lid (Oost-Souburg)
 • Erica Mulder, lid (Wissenkerke)

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar. Wilt u als patiënt of geïnteresseerde een vraag stellen aan de cliëntenraad, een onderwerp bespreekbaar maken, een vergadering bijwonen of notulen opvragen? Dan kunt u op contact opnemen per post, telefoon of via onderstaand e-mailformulier.  

Interesse?

Heeft u interesse om lid van de cliëntenraad te worden? Houd onze pagina dan in de gaten. De zittingsduur van onze leden is maximaal twee keer vier jaar. Daarom zoeken wij regelmatig nieuwe leden. Openstaande vacatures vindt u hier.

CR Speerpunten

Speerpunten cliëntenraad

 • Toekomst van de radiotherapie in Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden
 • Kwaliteit van zorg die het ZRTI verleent
 • Tevredenheid van patiënten van het ZRTI
 • Goede bereikbaarheid voor patiënten
 • Aandacht voor de zelfregie van de patiënt gedurende het behandel- en nazorgtraject

Contact

E-mail
Via het contactformulier onderaan deze pagina kunt u direct een bericht sturen.

Telefoon
Ingrid Koopman, voorzitter
telefoon 06-38240004

Kyra de Koeijer, ambtelijk secretaris
telefoon 088 - 427 00 00
 
Post
ZRTI
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 380
4380 AJ VLISSINGEN

Motivaties van de leden

Wilt u weten waarom onze cliëntenraadsleden lid zijn geworden van de cliëntenraad van het ZRTI? U leest hun motivaties hier.

Contactformulier cliëntenraad