Vervanging bestralingstoestel ZRTI geheel volgens planning verlopen

Bij het ZRTI worden mensen met kanker bestraald. Daarvoor zijn er op de locatie in Vlissingen drie bestralingstoestellen aanwezig. Dit jaar staat de vervanging van twee van deze toestellen op de planning. Een flink project en het ZRTI is er dan ook trots op dat het eerste nieuwe toestel geheel volgens planning op 1 mei in gebruik wordt genomen. In augustus starten de voorbereidingen voor de vervanging van het tweede toestel dat in december van dit jaar gebruiksklaar is.  


Periodieke vervanging
De bestralingstoestellen worden zeer intensief gebruikt en moeten daarom periodiek worden vervangen, zodat de patiënten van ZRTI erop kunnen blijven vertrouwen dat ze de best mogelijke behandeling krijgen. Omdat het om grote en complexe apparatuur gaat, neemt vervanging van een toestel enkele maanden in beslag. Dit blijft een spannend traject en vergt zeer nauwe afstemming met alle partijen.


Verbouwing bunker
Arie Klerk is als extern projectleider nauw betrokken bij deze opdracht, met name bij de verbouwing van de bunker. Hij vertelt: “In de locatie van het ZRTI in Roosendaal is dezelfde apparatuur geïnstalleerd, maar daar was destijds (2014) sprake van een nieuwbouwsituatie en dat is toch anders dan een verbouwing in een bestaand gebouw. Dankzij een heel professioneel team van onder meer werkvoorbereiders en engineers hebben we alle werkzaamheden binnen de planning tot stand gebracht. Ter plaatse waren steeds drie tot zes mensen aan het werk, want de ruimte in de bunker is heel beperkt. Bij het hele proces zijn natuurlijk veel meer mensen betrokken.” Op zaterdag 25 februari werd het nieuwe toestel binnen gebracht. De verbouwing moest op dat moment helemaal gereed zijn. Een strakke planning, maar het is het projectteam gelukt. De  bestralingsruimte is verbouwd en ingericht volgens de filosofie van ‘healing environment’, waarbij veel aandacht is voor rust, licht en een natuurlijke omgeving.


Technische installatie
Ook voor Dirk-Jan Westerhof, manager Fysica van het ZRTI, waren het spannende weken. “De grootste uitdaging is altijd het moment dat het apparaat voor het eerst aangaat. Dan kom je er pas achter of er kinderziektes in zitten. Op zo’n moment is het zaak om met de deskundigheid van onze eigen technici en die van de fabrikant de eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Daar hebben we in de planning rekening mee gehouden. We hebben wel het voordeel dat deze machines op onze locatie in Roosendaal al draaien. De ervaringen die we daar hebben opgedaan, nemen we nu mee. Zo hadden we bijvoorbeeld in Roosendaal aanvankelijk één gezamenlijk koelcircuit voor de apparaten gepland, maar dat bleek toch niet zo goed te werken. Dit hebben we aangepast en die ervaring gebruiken we nu in Vlissingen: hier krijgt ieder apparaat meteen een eigen koelcircuit.” Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de technische installatie. Zo’n installatie is zeker geen kwestie van een stekker in het stopcontact steken. Het is een technisch ingewikkeld proces en vergt grote nauwkeurigheid. Nadat het grote en zware bestralingsapparaat in elkaar was gezet, zijn door de afdeling Klinische Fysica verschillende controles uitgevoerd om te kijken of de bestralingsbehandelingen veilig kunnen worden uitgevoerd.


Kwaliteit onverminderd hoog
Met de nieuwe apparatuur blijft de kwaliteit van de behandelingen onverminderd hoog. Wel hebben de nieuwe apparaten voordelen ten opzichte van de oude apparatuur, vertelt Dirk-Jan. “De randapparatuur is geïntegreerd en de software is intuïtiever. Ook is het in sommige specifieke gevallen mogelijk om sneller te bestralen. Dat is prettig voor de patiënt, want die hoeft minder lang op de behandeltafel te liggen.” De bestuurder van het ZRTI, Tanja Snijders, is bijzonder trots op het behaalde resultaat: “Het is een zeer omvangrijk project met veel implicaties voor zowel medewerkers als patiënten. We hebben in de afgelopen periode onze patiënten de uitstekende zorg kunnen bieden die men van ons gewend is door ’s avonds ook behandelingen uit te voeren. We hadden immers tijdelijk een toestel minder tot onze beschikking. Ik ben heel trots op alle medewerkers die betrokken waren bij dit project en ik zie de vervanging van het tweede toestel dan ook met veel vertrouwen tegemoet.”


Basalt
Het nieuwe toestel wordt op 1 mei in gebruik genomen en heeft de naam “Basalt” gekregen. Basalt staat voor sterk, stevig, betrouwbaar, robuust en symboliseert geborgenheid. De kleuring is meestal grijs tot zwart en het wordt gebruikt voor strandhoofden, golfbrekers en dijkbekleding. Daarmee heeft basalt een mooie link met Zeeland.

 

 

Terug naar overzicht