Kwaliteit, veiligheid en tevredenheid

Onze patiënten geven het ZRTI gemiddeld een 9,0. Daar zijn we hartstikke trots op. Tegelijkertijd blijven we alert op zaken die anders kunnen zodat we onze zorg en behandelomgeving (nog) beter en veiliger kunnen maken en we onze patiënten nog meer comfort kunnen bieden.

Het ZRTI heeft het internationale keurmerk NIAZ/Qmentum. Dit keurmerk toont aan dat het ZRTI beschikt over een werkcultuur die gericht is op continue verbetering en dat patienten bij het ZRTI kunnen rekenen op goede en veilige zorg.

 

Ontdek onze praktijkverhalen

Ontdek onze praktijkverhalen

Onze medewerkers zijn hooggespecialiseerd en zeer betrokken. Onze behandellocaties zijn zo ingericht dat patiënten zich er thuis voelen. In het ZRTI omringen we iedere patiënt met aandacht. Bekijk de praktijkverhalen en ontdek.

KV Patiënttevredenheid ZRTI

Tevredenheid patiënten: 9,0

We meten de tevredenheid van onze patiënten. Dit doen we met een digitale vragenlijst. We stellen hen vragen over hun ervaring bij het ZRTI. In 2020 gaven patiënten ons gemiddeld een 9,0.

KV NIAZ-keurmerk

Goede en veilige zorg

Het ZRTI is NIAZ-gecertificeerd

Audits en analyses

We houden regelmatig interne audits en analyseren klachten, (bijna) incidenten en complicaties. Zo houden we inzicht in de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening en kunnen we verbeterpunten signaleren.

KV Tevredenheid verwijzers

Tevredenheid verwijzers: 8,2

We meten elke drie jaar de tevredenheid van specialisten die hun patiënten naar het ZRTI verwijzen. We stellen hen vragen over samenwerking en informatie-overdracht. In 2018 gaven zij ons gemiddeld een 8,2.

KV Zorgkaart-score statisch

Zorgkaart NL: 9,6

Waardering op onafhankelijk platform

Metingen en controles

We meten dagelijks onze toestellen om er zeker van te zijn dat ze nauwkeurig zijn afgesteld en de juiste hoeveelheid straling geven. Daarnaast doen we maandelijks of jaarlijks (zeer) uitgebreid onderhoud en controles. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het ZRTI.

KV CQi Radioherapie

Consumer Quality Index: 9,4

De CQi is een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van patiënten. In 2019 deden 15 van de 21 radiotherapie-instituten in Nederland mee. Het ZRTI scoorde met een 9,4 een hoog cijfer.

Studies en onderzoek

We doen mee aan (landelijke) wetenschappelijke studies en onderzoeken voor nieuwe of verbeterde behandelmethoden: BRASA, LPRO-02, POLDER1, PORTEC-4a, PROBACH, en TESAR.

Wat we nog meer doen of geregeld hebben

  • Onze laboranten, klinisch fysici en radiotherapeuten-oncologen krijgen regelmatig (bij)scholing, wat landelijk geregistreerd wordt. Al onze artsen zijn BIG-geregistreerd
  • Elke vijf jaar bezoeken de beroepsverenigingen van de radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten het ZRTI om de inhoudelijke kwaliteit te beoordelen en te adviseren over eventuele verbetertrajecten.
  • We hebben ons beleid en onze procedures vastgelegd en actualiseren deze documenten regelmatig.
  • We waren en zijn betrokken bij de ontwikkeling van PRISMA-RT. Deze vereniging van radiotherapeutische instellingen in Nederland werken samen op het gebied van patiëntveiligheid. PRISMA-RT staat voor Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy.
  • We hebben een milieuvergunning en een kernenergie-vergunning, hoewel we niet met kernenergie werken. De vergunning houdt in dat we voldoen aan de voorwaarden en dat de omgeving van het ZRTI geen straling ontvangt door de behandelingen die het ZRTI biedt.