Vrienden van het ZRTI

De Stichting Vrienden van het ZRTI ondersteunt de patiëntenzorg van het ZRTI in de meest ruime zin van het woord. Het gaat vooral om extra middelen die de behandeling en het verblijf in het ZRTI zo aangenaam mogelijk maken.

Voorbeelden van middelen die vanuit de stichting Vrienden van het ZRTI zijn gefinancierd zijn: 

  • plafondfoto’s in de bestralingsruimte
  • televisies en comfortabele fauteuils in de beddenwachtruimte
  • omslagdoeken voor patiënten die met ontbloot bovenlijf naar de bestralingsruimte lopen
  • kunstwerken aan de muur

De stichting is opgericht omdat patiënten ons regelmatig benaderen met de vraag of zij iets kunnen doneren. In overleg met de cliëntenraad van het ZRTI wordt bepaald aan welke zaken het geld van de stichting wordt besteed. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Iets schenken?

Draagt u het ZRTI een warm hart toe en wilt u dit tot uiting brengen door middel van een schenking? U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL88 RABO3315.767.319 van Stichting Vrienden van het ZRTI onder de vermelding van ‘schenking’.

Contact

Stichting Vrienden van het ZRTI
Postbus 380
4380 AJ  Vlissingen
Telefoon: 088 - 4207149

RSIN: 823226931

Bestuur en toezicht

De stichting Vrienden van het ZRTI wordt bestuurd door dhr. P. Jongens en dhr. C. Griep. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit:

  • dhr. mr. S.M.W.L. van Boven, voorzitter
  • mw. J. van Vliet, lid
  • dhr. dr. A.D.G. Krol, lid
  • mw. drs. P.D. Zweers, vicevoorzitter

De raad van toezicht van de stichting Vrienden van het ZRTI is digitaal bereikbaar of bereikbaar via bovenstaand adres.

Beloningsbeleid

De raad van bestuur en toezichthouders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor deze stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie.

 

 

De hoogste waardering.

9.0

Onze patiënten waarderen ons gemiddeld met een...

ZorgkaartNederland