Kernwaarden

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Toewijding

Wij zijn toegewijd aan onze patiënten en vinden het belangrijk dat zij zich bij ons thuis voelen. We behandelen hen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Zo luisteren we goed naar hun wensen en behoeften en gaan we eerlijk en respectvol met hen om. We komen onze afspraken na en reageren snel op vragen en verzoeken. Door  persoonlijke aandacht te geven, nabij de patiënt te staan en de tijd te nemen, proberen wij verwachtingen te overtreffen. We zijn minstens zo toegewijd aan onze verwijzers en onze samenwerkingspartners.

Vakmanschap

Vakmanschap betekent dat wij geven om ons werk, er voldoening uithalen en dat we het beste uit onszelf halen. Dat we bekwaam zijn in ons vak en ons verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beste resultaten. We kunnen snel en goed inschatten wat er in een specifieke situatie nodig is en we handelen daarbij op een goede en veilige manier. We krijgen hier de ruimte voor en nemen zelf verantwoordelijkheid voor ons professioneel handelen. We werken aan onze ontwikkeling om onszelf voortdurend te verbeteren. Dus houden we vakkennis up-to-date en delen die met elkaar.

Verbondenheid

Ons vakmanschap tillen we naar een hoger niveau doordat we de zorg als team verlenen. We voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar. We hebben een goede onderlinge relatie die zich kenmerkt door vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. We hebben oprechte interesse in het doen en laten van de ander, vakinhoudelijk en persoonlijk. We vullen elkaar aan, kunnen op elkaar rekenen en geven en ontvangen feedback. We blijven steeds in verbinding met de buitenwereld en zoeken en verstevigen de relaties met onze samenwerkingspartners.