Governance

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De dagelijkse aansturing van medewerkers is in handen van de medisch manager, manager paramedici, manager fysica en business controller.

Het ZRTI wordt bestuurd door:

  • P. Jongens, raad van bestuur (rechts op de foto)
  • C. Griep, raad van bestuur (links op de foto)

Leden van de Raad van Toezicht van het ZRTI:
(van links naar rechts op de foto)

  • J. van Vliet, vicevoorzitter Raad van Toezicht
  • W.K.J. Renema, lid Raad van Toezicht
  • A.R.F. Kunst, lid Raad van Toezicht
  • drs. A.L. Broekmeijer, voorzitter Raad van Toezicht
  • dr. A.D.G. Krol, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is digitaal bereikbaar of bereikbaar via het algemene postadres van het ZRTI in Vlissingen dat onderaan deze pagina is weergegeven. De nevenfuncties en beloning van de Raad van Toezicht en bestuurder staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.