Governance

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting en kent een raad van bestuur/raad van toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De dagelijkse aansturing van medewerkers is in handen van de medisch manager, manager paramedici, manager fysica en business controller.

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht van het ZRTI, van links naar rechts:

  • mr. S.M.W.L. van Boven, voorzitter Raad van Toezicht
  • J. van Vliet, lid Raad van Toezicht
  • drs. T.A. Snijders-de Vos MPA, bestuurder/directeur
  • dr. A.D.G. Krol, lid Raad van Toezicht
  • drs. P.D. Zweers, lid Raad van Toezicht
  • drs. J.I. de Groot RA, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is digitaal bereikbaar of bereikbaar via het algemene postadres van het ZRTI in Vlissingen dat onderaan deze pagina is weergegeven. De nevenfuncties en beloning van de Raad van Toezicht en bestuurder staan vermeld in het jaarverslag (pdf) van het ZRTI.