Governance

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met tijdelijk een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De dagelijkse aansturing van medewerkers is in handen van de medisch manager, manager paramedici, manager fysica en business controller.

Het ZRTI wordt ad interim bestuurd door:

  • P. Jongens, manager paramedici
  • C. Griep, radiotherapeut-oncoloog

Leden van de Raad van Toezicht van het ZRTI, van links naar rechts:

  • mr. S.M.W.L. van Boven, voorzitter Raad van Toezicht
  • J. van Vliet, lid Raad van Toezicht
  • drs. P.D. Zweers, vicevoorzitter Raad van Toezicht
  • dr. A.D.G. Krol, lid Raad van Toezicht
  • drs. J.I. de Groot, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is digitaal bereikbaar of bereikbaar via het algemene postadres van het ZRTI in Vlissingen dat onderaan deze pagina is weergegeven. De nevenfuncties en beloning van de Raad van Toezicht en bestuurder staan vermeld in het jaarverslag van het ZRTI.